Wiadomości - Chemia rolnicza - Ze świata

Spadki cen mocznika i amoniaku

13.12.2019

Grupa Azoty poinformowała o spadkach na rynku cen mocznika i amoniaku w trzecim kwartale trwającego roku.

Analizy Grupy Azoty wskazały, iż ceny mocznika w trzecim kwartale 2019 r. utrzymywały się w trendzie spadkowym i były niższe od odnotowanych w analogicznym okresie 2018 r. o 6,5%. Głównym powodem takiego stanu rzeczy było kwartalne spowolnienie na rynku (sezon żniw, okres wakacyjny, postoje remontowe oraz spowolnienie w ujęciu globalnym). Uwaga światowego rynku skupiona była na indyjskiej „kampanii zakupowej”, w ramach której w tym okresie zakupiono łącznie około 3 mln ton mocznika. Pomimo że zwiększony popyt ze strony Indii przełożył się na obniżenie nadwyżki mocznika na rynku światowym, to pod koniec września nadwyżka ta była nadal obecna w niektórych regionach (Afryka Północna i Europa Środkowa). Dodatkowo pod koniec września br. pojawiły się obawy, czy potencjalne zapotrzebowanie na mocznik ze strony Brazylii nie zostanie pokryte przez produkt pochodzący z Iranu, co mogłoby przełożyć się na zahamowanie wzrostów cen.

Z kolei na rynku amoniaku, pomimo względnej stabilizacji, notowania cen w trzecim kwartale tego roku kształtowały się na niższym o 29,5% poziomie w ujęciu rok do roku. Było to skutkiem mniejszego niż zwykle w tym okresie zapotrzebowania ze strony Indii, Chin i Korei. Odnotowany pod koniec sierpnia wzrost cen był pokłosiem nieznacznego spadku dostępności surowca wywołanego trwającymi latem postojami remontowymi na instalacjach produkcyjnych (Algieria, Półwysep Arabski, Malezja). Dodatkowym czynnikiem stabilizacji było ograniczenie dostępności związanej z trwającymi i planowanymi zamknięciami instalacji po obu stronach Kanału Sueskiego.

Bieżące prognozy Grupy Azoty wskazują na możliwość stabilizacji notowań amoniaku za sprawą względnego zbilansowania rynku. Nieznaczna nadwyżka produktu może mieć miejsce w pierwsze połowie 2020 r., co przełożyłoby się na spadek cen.

Wyświetlono: 3263

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej