Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

Solvay: transformacja w producenta zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych

29.08.2017
Solvay: transformacja w producenta zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych

Belgijski Solvay przeprowadził od początku tego roku kilka istotnych transakcji, które będą miały wpływ na jego przyszłą działalność.

Koncern zainwestowała 1,9 mln dolarów w start-up o nazwie MultiMEchanics, który oferuje wirtualne oprogramowanie przyspieszające tworzenie wysokowydajnych polimerów i kompozytów, tak aby jak najskuteczniej zastępować metal w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym. To jednak wcale nie jedyny krok firmy w celu rozwijania materiałów kompozytowych. We Francji podnosi ona produkcję elementów służących do wytwarzania dużych części kompozytowych, takich jak skrzydła samolotu czy łopatki turbiny wiatrowej. Jednocześnie zawiązał też Solvay partnerstwo z amerykańskim przedsiębiorstwem GKN Aerospaces Fokker w celu promowania i przyspieszenia stosowania materiałów termoplastycznych w budowie samolotów. Stał się tym samym preferowanym dostawcą tego typu innowacyjnych lekkich materiałów używanych przez Fokker w budowie komponentów lotniczych.

Oprócz rozwijania kompetencji produkcyjnych prowadzi też Solvay dalsze działania dezinwestycyjne. Sprzedał np. jednostkę odpowiedzialną za produkcję we Włoszech poliolefinowych compoundów usieciowanych. Tak samo zbył 50% udziałów w spółce Dacarto Benvicu, brazylijskim producencie mieszanek PCW. Zresztą już przez cały ubiegły rok wychodził Solvay z branży chloro – winylowej. Zrezygnował z udziałów w spółce INNOVYN na rzecz INEOS; z udziałów w przedsiębiorstwie Vinythai PCL z Tajlandii, które specjalizowało się w produkcji PCW, sody kaustycznej oraz epichlorohydryny, a także z aktywów w brazylijskim Solvay Indupa, produkującym PCW.

W zakresie inwestycji poczynionych w ostatnich kilkunastu miesiącach odnotować należy natomiast wzrost produkcji nadtlenku wodoru w Finlandii, a ponadto rozpoczęcie jego wytwarzania (60 tys. ton rocznie) w nowym zakładzie w Chinach. Spółka ogłosiła ponadto, że w ciągu pięciu lat zwiększy globalną zdolność produkcyjną wysokowydajnych polimerów sulfonowych o ponad 35%, poprzez inwestycje i optymalizacje procesów w Stanach Zjednoczonych i Azji. W Korei Płd. uruchomiła zakład wysokodyspersyjnej krzemionki o mocach 80 tys. ton. Łącznie Solvay na inwestycje wydał w minionym roku 18,4 mld euro, z czego na USA przypadło 49% tej kwoty, a UE – 35%.

Geograficznie największe przychody firma zrealizowała w 2016 r. w Europie – 33% (głównie w Niemczech i Francji), Azji i Pacyfiku – 30%, Ameryce Płn. – 27%., Ameryce Płd. – 10%.

Jeśli chodzi o kategorie produktowe, to dominowały: polimery specjalistyczne (17,6%), surfaktanty (15,2%), soda i jej pochodne (14,3%), poliamidy (12,9%), materiały kompozytowe (9,8%).

Przychody koncernu Solvay w 2016 r. wyniosły 10,884 mld euro (9,615 mld euro w 2015 r.).

Wyświetlono: 671

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej