Wiadomości - Chemia budowlana z kraju

Śnieżka z optymizmem patrzy w przyszłość

04.03.2019

Śnieżka, czołowy producent farb i lakierów w naszym kraju, z zadowoleniem ocenia swoje osiągnięcia w mienionym roku i stojące przed spółką perspektywy.

Ostatnie miesiące to dla Śnieżki okres znaczących inwestycji rozwojowych, ale także czas strategicznych transakcji. W 2018 r. do Grupy Kapitałowej Śnieżka dołączyła Radomska Fabryka Farb i Lakierów, a najpóźniej w kwietniu 2019 r. ma nastąpić finalizacja zakupu 80% udziałów węgierskiego producenta farb Poli-Farbe Vegyipari za ok. 108 mln zł. W planach jest ponadto budowa nowego Centrum Logistycznego.

– Wszystkie inwestycje i transakcje planujemy z odpowiednim wyprzedzeniem, żeby utrzymać optymalny poziom zadłużenia w relacji do zysku operacyjnego EBITDA oraz płynność finansową. Zawsze pamiętamy też o akcjonariuszach i staramy się wygospodarować możliwie dużą część zysku netto na dywidendę. Pomimo zaciągnięcia kredytów bankowych na finalizację największej w historii Śnieżki transakcji z Poli-Farbe Vegyipari, sytuacja finansowa spółki i całej grupy kapitałowej pozostaje bardzo dobra – mówi Witold Waśko, wiceprezes zarządu Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka.

Według szacunkowych danych, w 2018 r. Grupa Kapitałowa Śnieżka wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 586,8 mln zł i skonsolidowany zysk netto w wysokości 63,8 mln zł. FFiL Śnieżka SA, spółka dominująca, osiągnęła 522,3 mln zł przychodów ze sprzedaży i prawie 61 mln zł zysku netto.

 – Rok 2018 oceniamy pozytywnie. Wynikom wypracowanym przez Śnieżkę sprzyjał większy popyt na produkty ze średniej oraz wyższej półki cenowej przy równoczesnym kurczeniu się segmentu tańszych farb, szczególnie w Polsce i na Ukrainie – mówi Witold Waśko.

Zarząd FFiL Śnieżka zarekomendował również wypłatę dywidendy z zysku netto osiągniętego w 2018 r. w wysokości 2,5 zł na akcję. Śnieżka regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. W ciągu 15 lat obecności na GPW wypłaciła łącznie ponad 336 mln zł dywidendy. W 2018 r. spółka wypłaciła akcjonariuszom prawie 27,8 mln zł, co dało 2,2 zł na akcję.

Wyświetlono: 591

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej