Wiadomości - Chemia budowlana z kraju

Śnieżka realizuje ambitny plan inwestycyjny

28.11.2019

Grupa Śnieżka, czołowy producent chemii budowlanej na polskim rynku, kontynuuje cykl inwestycyjny, największy w swojej historii.

Po trzech kwartałach 2019 r, nakłady inwestycyjne w Grupie Kapitałowej Śnieżka wyniosły 139,6 mln zł, tj. były o 171,9% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W samym tylko trzecim kwartale tego roku Śnieżka wydała na rozwój 23,4 mln zł, realizując modernizację i rozbudowę linii produkcyjnych, usprawnienie procesów magazynowania oraz optymalizację kosztów wytwarzania w zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w Polsce. Prace w tym zakresie są bliskie ukończenia. Do końca 2019 r. planowana jest finalizacja modernizacji (w tym automatyzacji) i rozbudowy linii do produkcji farb kolorowych w zakładzie Lubzinie, a w pierwszym kwartale 2020 roku – farb białych w Pustkowie.

Na początku 2020 roku powinny zakończyć się także główne wdrożenia zaplanowane w ramach transformacji cyfrowej Change IT, która ma zapewnić Śnieżce kolejne przewagi konkurencyjne w zakresie nowoczesnych metod zarządzania sprzedażą oraz relacjami z klientem.

Ponadto ruszyła już budowa nowoczesnego Centrum Logistycznego w Zawadzie k. Dębicy, które pozwoli na szybsze i tańsze zaopatrywanie rynku w produkty Śnieżki. Planowany koszt budowy pierwszego etapu, tj. hali magazynowej, to prawie 77 mln zł. Nowy obiekt o łącznej powierzchni ponad 44 tys. m2 ma zostać oddany do użytku na początku 2022 r. Docelowo przejmie on funkcje obecnych  magazynów.

Łączna wartość inwestycji zaplanowanych na lata 2018-2022 może wynieść ponad 300 mln zł.

Wyświetlono: 221

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej