Wiadomości - Chemia budowlana z kraju

Śnieżka nie odczuła skutków pandemii w pierwszym kwartale

25.05.2020
Śnieżka nie odczuła skutków pandemii w pierwszym kwartale

Pandemia COVID-19 nie miała negatywnego wpływu na wyniki Śnieżki osiągnięte w pierwszym kwartale tego roku. Na wszystkich kluczowych rynkach sprzedaż była wyższa niż rok wcześniej. W spółkach Grupy Kapitałowej podjęto jednak szereg działań zabezpieczających działalność operacyjną oraz płynność finansową.

W ciągu trzech pierwszych miesięcy 2020 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 167,8 mln zł, czyli o 30,5% wyższe niż rok wcześniej. Miała na to wpływ wyższa sprzedaż na wszystkich czterech kluczowych rynkach oraz konsolidacja wyników węgierskiej spółki Poli-Farbe Vegyipari Kft. i jej spółek zależnych, które dołączyły do Grupy od drugiej połowy maja 2019 roku.

Tradycyjnie najwyższe przychody Grupa osiągnęła w Polsce. Sprzedaż na polskim rynku wzrosła o 1,6% r/r, do 106 mln zł. Jednocześnie udział Polski w strukturze sprzedaży zmniejszył się do 63,2% na rzecz Węgier, które z udziałem na poziomie 19,7% stanowiły drugi największy rynek Grupy. Na rynku węgierskim przychody ze sprzedaży wypracowane przez Grupę wyniosły 33 mln zł.

W porównaniu z poprzednim rokiem Grupa osiągnęła także znacząco lepsze wyniki sprzedażowe na swoich rynkach numer trzy i cztery. Na Ukrainie przychody wzrosły o 17,7%, do 16,1 mln zł, a na Białorusi o 15,6%, do 6,8 mln zł.

W pierwszym kwartale 2020 roku Grupa zanotowała także wyższe zyski na działalności operacyjnej (EBIT) w wysokości 20,1 mln zł (+16,2% r/r), wyższy wynik EBITDA w wysokości 28,1 mln zł (+24,3% r/r) oraz skonsolidowany zysk netto w wysokości 15,3 mln zł (+8,7% r/r).

– Obostrzenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wprowadzone w marcu nie odbiły się na naszych wynikach za pierwszy kwartał. Co więcej, od jakiegoś czasu w marketach budowlanych widać większy ruch, co przekłada się także na sprzedaż farb i lakierów. Sądzimy, że to efekt czasowych ograniczeń w przemieszczaniu się, ale też pracy zdalnej. Więcej czasu spędzanego w domu, bądź w ogrodzie spowodowało, że wielu Polaków zdecydowało się na remont, malowanie lub odnowienie ogrodzenia czy mebli ogrodowych – komentuje Piotr Mikrut, prezes zarządu Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka.

Mimo obostrzeń i utrudnień związanych z pandemią, Śnieżka kontynuuje największy w swojej historii cykl inwestycyjny rozpoczęty w 2018 roku. W pierwszych trzech miesiącach roku wydała na ten cel kwotę 41,3 mln zł, tj. o 284% wyższą niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Największą jej część stanowiły wydatki związane z budową hali magazynowej nowego Centrum Logistycznego w Zawadzie oraz modernizacją linii produkcyjnych w podkarpackich zakładach w Lubzinie (wydział farb kolorowych) i Pustkowie (wydział farb białych). Ponadto w tym okresie zakończono główne wdrożenia w ramach projektu cyfrowej transformacji Change IT realizowanej w FFiL Śnieżka .

Sytuacja związana z pandemią COVID-19 spowodowała, że z początkiem marca br. Śnieżka podjęła wiele działań zabezpieczających pracowników i współpracowników, m.in. zastosowała dodatkowe środki ostrożności w zakładach produkcyjnych i magazynach, zainstalowała profesjonalne urządzenia do automatycznego pomiaru temperatury ciała, wprowadziła pracę zdalną dla pracowników biurowych, zapewniła środki ochronne. Z perspektywy działalności operacyjnej istotne było jedynie czasowe ograniczenie produkcji w zakładzie na Ukrainie od 24 marca do 11 maja 2020 roku, wdrożone w następstwie wprowadzenia w tym kraju ograniczeń w handlu. Obecnie produkcja w tamtejszym zakładzie przebiega bez zakłóceń – podobnie jak w pozostałych zakładach Grupy.

Zarząd Śnieżki uważnie monitoruje sytuację związaną z pandemią COVID-19 i podejmuje działania mające na celu utrzymanie optymalnego, bezpiecznego poziomu płynności Grupy. Między innymi w tym celu FFiL Śnieżka podpisała umowę faktoringu, która umożliwi szybszy wpływ należności od kontrahentów, oraz zapewniła sobie możliwość pozyskiwania dodatkowego finansowania bieżących potrzeb operacyjnych, np. zakupu surowców i materiałów do produkcji.

Wyświetlono: 428

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej