Nowości - Przemysł chemiczny ze świata

Slovnaft korzysta z innowacyjnej technologii

23.09.2015

Niemiecki koncern Laxness dostarczył do słowackiej rafinerii firmy Slovnaft 630 elementów membranowych produkujących całkowicie zdemineralizowaną wodę.

- Działająca w rafinerii naftowej Slovnaft na Słowacji stacja odwróconej osmozy jest obecnie największym projektem wzorcowym w Europie dla naszych elementów membranowych do filtrowania wód słonawych – ocenia Alexander Scheffler, dyrektor ds. produkcji membran w jednostce biznesowej Liquid Purification Technologies koncernu Lanxess.

W stacji oczyszczania wody kompleksu rafineryjnego Slovnaftu zainstalowano 630 elementów membranowych Lewabrane RO B400 HR dostarczonych przez Lanxess. Skrót „HR” oznacza wysoki współczynnik zatrzymania, tj. zdolność do zapewnienia niezwykle wysokich poziomów zatrzymania soli i idealnej jakości przesączu.

Woda surowa dla zakładu na przedmieściach Bratysławy pobierana jest z Dunaju. Zawiera 320 - 400 mg/l rozpuszczonych substancji stałych oraz zmienną, w zależności od sezonu, liczbę cząstek organicznych. Przewodność elektryczna wody osiąga 580 µS/cm. Podczas oczyszczania woda najpierw przechodzi proces wstępnego oczyszczania chemicznego (koagulacja, flokulacja) oraz ultrafiltrację, a następnie poddawana jest procesowi odwróconej osmozy. System odwróconej osmozy składa się z pięciu oddzielnych linii, z których każda wyposażona jest w 126 elementów membranowych. Stacja trójstopniowej demineralizacji jest w stanie wyprodukować do 135 m³ przesączu na godzinę na linię. Maksymalna przewodność produktu jest dużo niższa niż 15 µS/cm, tj. wartość docelowa określona przez operatora. System osiąga wydajność do 85%. Na kolejnym etapie oczyszczania wykorzystywane są żywice jonowymienne ze złożem mieszanym z serii Lewatit koncernu Lanxess. Celem tego etapu jest usunięcie wszelkich pozostałych związków jonowych. Stacja produkuje całkowicie zdemineralizowaną wodę, która jest wykorzystywana jako woda do kotłów do układów wodno-parowych oraz do innych celów technicznych.

Obliczenia przeprowadzone w programie LewaPlus, opracowanym specjalnie z myślą o produktach Lewabrane i Lewatit, już na etapie planowania pokazały, że można będzie oczekiwać przewodności przesączu niższej niż 10 µS/cm. Oznacza to mniejsze obciążenie dla żywic jonowymiennych ze złożem mieszanym.

- W porównaniu do innych elementów membranowych wykorzystywanych w poprzednich latach nowy system pozwala na znaczne wydłużenie przerw między czyszczeniami. Dawniej musieliśmy przeprowadzać proces oczyszczania co cztery do sześciu tygodni, ale w przypadku nowych elementów spadek ciśnienia i zwiększenie przewodności pojawiły się dopiero po czterech miesiącach. Po wyczyszczeniu elementy wykazywały ten sam poziom wydajności, co przy pierwszym użyciu. Dłuższe przerwy między czyszczeniami przyczyniły się również do zmniejszenia zużycia środków czyszczących i zwiększonej dostępności linii odwróconej osmozy. Niska zawartość soli w przesączu pozwala ponadto na przedłużenie przerw między regeneracją systemów jonowymiennych ze złożem mieszanym, co dodatkowo obniża koszty – podkreślił Peter Šrámek, szef rafinerii Slovnaft.

Wyświetlono: 1634

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej