Wiadomości - Tworzywa sztuczne ze świata

Skonsolidowana produkcja TDI i MDI

25.01.2017

Im bardziej rozwijany jest łańcuch surowcowy związany z produkcją poliuretanów, tym większa konkurencja rynkowa.

Poliuretany są tworzywami powstającymi w wyniku addycyjnej polimeryzacji wielofunkcyjnych izocyjanianów z poliolami. Biorąc pod uwagę surowce wykorzystywane do syntezy tych tworzyw widać ciekawą tendencję: o ile w przypadku MDI (diizocyjanianu 4,4’-metylenodifenylu) pięciu największych producentów tego związku kontroluje 90% rynku, o tyle w przypadku TDI (2,4-diizocyjanianotoluen) piątka największych wytwórców zagarnia dla siebie 74% rynku, a w przypadku polioli poliuretanowych czołowa piątka panuje już tylko nad 51% rynku. Oznacza to, że dostępność półproduktów przeznaczonych do wytwarzania pianek poliuretanowych elastycznych, stosowanych głównie w meblarstwie i motoryzacji, jest ściśle uzależniona od planów rozwojowych zaledwie kilku spółek. To sytuacja, z punktu widzenia końcowych producentów pianek poliuretanowych dość mało komfortowa. Tym bardziej, że producenci europejscy mogą liczyć właściwie na dwóch dostawców: niemieckie firmy Covestro i BASF. Ten pierwszy podmiot zwłaszcza w dziedzinie produkcji TDI wprowadził w ostatnich latach sporą innowację, jaka była nowoczesna gazowa technologia wytwarzania omawianego związku.

W przypadku MDI globalna produkcja szacowana jest na ok. 7,35 mln ton rocznie. W 90% rynek kontrolowany jest przez takich wytwórców, jak Wanhua (ok. 27% udziałów w produkcji), Covestro (ok. 20%), BASF (ok. 18%), Huntsman (ok. 15%) i Dow Chemical (ok. 10%).

Całkowite globalne moce produkcyjne dla TDI to aktualnie ok. 2,44 mln ton rocznie. Liderem pod względem produkcji jest koncern Covestro, który dysponuje instalacjami zdolnymi wytworzyć 660 tys. ton TDI, czyli ok. 27%. Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje BASF z udziałem na poziomie ok. 22%. Dalszą jedną czwartą produkcji dzielą między siebie trzy azjatyckie przedsiębiorstwa: Wanhua (ok. 11%), Mitsui Chemicals (ok. 8%) oraz Cangzhou Dahua (ok. 6%).

W produkcji polioli poliuretanowych piątkę branżowych liderów tworzą firmy Dow Chemicals (ok. 17% udziałów w rynku producentów), Covestro (ok. 15%), Shell (ok. 9%), BASF (ok. 6%) oraz FJ Fujian Meizhouvan (4%). Zainstalowane moce wytwórcze dla polioli poliuretanowych wynoszą ok. 8,53 mln ton rocznie.

Wyświetlono: 3592

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej