Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Skarb Państwa wesprze Projekt "Polimery Police"

09.12.2019

Skończyły się zapisy na akcje Grupy Azoty Police w Ofercie Publicznej współfinansującej Projekt „Polimery Police”.

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police zawarł Umowę Inwestycyjną ze Skarbem Państwa, dotyczącą nabycia akcji w Ofercie Publicznej z Prawem Poboru, celem finansowaniu Projektu „Polimery Police”. Skarb Państwa jest uprawniony do objęcia 5 513 722 akcji o wartości ok. 56,2 mln zł (wg ceny emisyjnej 10,2 zł). Zapisy na akcje kończą się 9 grudnia br.

Spółka zobowiązała się wobec Skarbu Państwa, że przeznaczy środki w całości na realizację przez Grupę Azoty Polyolefins projektu inwestycyjnego obejmującego budowę instalacji do produkcji propylenu oraz polipropylenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

- Z zadowoleniem przyjęliśmy decyzję Skarbu Państwa o wsparciu kapitałowym realizacji Projektu „Polimery Police”. Jesteśmy przekonani o strategicznym wpływie przedsięwzięcia na rozwój gospodarczy i społeczny Polski, w tym regionu zachodniopomorskiego. Projekt m.in. oznacza wzrost polskich możliwości eksportowych w obszarze sprzedaży zaawansowanych tworzyw sztucznych i pozwoli dołączyć naszej gospodarce do europejskich liderów rynku, jak Niemcy, Francja bądź Belgia. Projekt Polimery Police ma kluczowe znaczenie również dla Grupy Azoty. Jego realizacja pozwoli na rozszerzenie działalności o atrakcyjny i rosnący rynek tworzyw sztucznych oraz dywersyfikację przychodów ze sprzedaży – wskazuje Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty.

W skład zintegrowanego kompleksu chemicznego Polimery Police będzie wchodził terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoport), infrastruktura logistyczna oraz odpowiednie instalacje pomocnicze. Sercem projektu będą instalacje do produkcji propylenu oraz do produkcji polipropylenu. Obie instalacje zostały zaprojektowane w oparciu o nowoczesne amerykańskie licencje (Oleflex od firmy Honeywell Universal Oil Product oraz Unipol od firmy Grace), umożliwiające wysoką elastyczność produkcji i dostarczanie szerokiej gamy rodzajów polipropylenu.

- Identyfikujemy inne długofalowe korzyści wynikające z Inwestycji. To m.in. potencjalne „efekty mnożnikowe” dla rozwoju polskiego przemysłu, zwłaszcza sektora chemicznego. Projekt stworzy kilkaset wysokospecjalistycznych miejsc pracy oraz pozytywnie wpłynie na rozwój polskiej nauki i sektora B+R. Wreszcie, budowa jednego z największych terminali importowych LPG w Polsce, który będzie w stanie obsługiwać statki o tonażu do 22 tys. ton, poprawi bezpieczeństwo energetyczne Polski - uzupełnia prezes Wojciech Wardacki.

Całkowity szacowany budżet realizacji Projektu „Polimery Police” wynosi ok. 1,5 mld euro, z czego ok. 1,2 mld euro stanowić będą nakłady inwestycyjne. Na pozostałą kwotę składać się będą nieskapitalizowane koszty funkcjonowania spółki celowej Grupa Azoty Polyolefins, koszty finansowe w okresie budowy oraz zakładane rezerwy na obsługę zadłużenia.

Wyświetlono: 448

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej