Wiadomości - Przemysł kosmetyczny z kraju

Sesja posterowa: Innowacyjne surowce kosmetyczne i związki biologicznie aktywne w kosmetologii

28.10.2020

7-8 października odbyła się sesja posterowa „Innowacyjne surowce kosmetyczne i związki biologicznie aktywne w kosmetologii”.

Innowacyjne, bezpieczne i skuteczne surowce kosmetyczne oraz związki biologicznie czynne to podstawa dobrych produktów kosmetycznych. Branża kosmetyczna należy do najszybciej rozwijających się nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. Rozwój ten ukierunkowany jest obecnie również na badania naukowe w zakresie skutecznych składników kosmetyków i związków biologicznie czynnych, innowacyjnych form oraz technologii, tak aby odpowiadać na oczekiwania producentów, jak i coraz bardziej wymagających klientów-konsumentów, którzy na co dzień używaj wielu różnych produktów kosmetycznych.

Aby rozwój ten przyniósł oczekiwane korzyści marketingowe i sprostał oczekiwaniom coraz bardziej wymagającego konsumenta, produkcja i marketing kosmetyków powinny wspierać rozwój badań naukowych, czyli odpowiednich placówek naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych, a także rozszerzać szeroko rozumianą współpracę pomiędzy przedsiębiorcami a uczelniami.

Szansą na urzeczywistnienie tego pomysłu była sesja posterowa zorganizowana we współpracy Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie oraz Vincentz Network, organizatora targów HPCI (Home and Personal Care Ingredients) Central and Eastern Europe, czyli wiodących targów dla przemysłu zaopatrzeniowego produkcji kosmetyków i chemii gospodarczej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Partnerzy sesji posterowej: SOFW Journal, Chemia i Biznes, Biotechnologia.pl

Sesja posterowa miała na celu zaprezentowanie wyników badań własnych jej uczestników oraz sprawozdań z najnowszych badań naukowych w dziedzinie chemii kosmetycznej. Była to doskonała okazja do pogłębionej dyskusji między przedstawicielami środowiska naukowego i biznesowego, a także członkami HPCI. Sesja dała również możliwość potencjalnej bezpośredniej komercjalizacji wyników badań w obszarze produkcji, użytkowania i badania właściwości surowców kosmetycznych oraz związków biologicznie czynnych, które można wykorzystać np. w preparatach kosmetycznych.

Do udziału w sesji zostało zakwalifikowanych 11 prac. Zwycięzcą sesji posterowej „Innowacyjne surowce kosmetyczne i związki biologicznie aktywne w kosmetologii” został zespół autorów: Adrianna Maria Zalewska, Dominika Woźniak, Jacek Szymański, Kamil Trzebuniak, Tomasz Kobiela, Małgorzata Milner-Krawczyk, Anna Sobiepanek, którzy przygotowali poster pt. Ekstrakty z mikroalg jako surowce w przemyśle kosmetycznym

 

Jury Konkursowe w składzie:

dr n. chem. Sebastian Grzyb – Rektor WSIiZ – przewodniczący Rady Naukowej

dr n. med. Monika Sadowska – Prorektor ds. nauki WSIiZ

dr n. społ. Joanna Klonowska – Prorektor ds. organizacyjnych i studenckich WSIiZ

dr n. med. Katarzyna Pytkowska – przedstawiciel organizatora targów HPCI i partnera sesji posterowej – SOFW Journal

mgr inż. Ewelina Płońska-Stepulak – przedstawiciel partnera sesji posterowej – Chemia i Biznes

mgr Adam Zalewski – przedstawiciel partnera sesji posterowej Biotechnologia.pl

 

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

Zgodność plakatu z tematyką sesji posterowej [0-1 pkt]

Zgodność treści plakatu z wymogami [0-6 pkt]:

  • określenie tytułu pracy,
  • wstęp oraz określenie celu/ hipotezy badawczej,
  • opisanie metodyki badawczej,
  • analiza wyników,
  • podsumowanie i wnioski,
  • bibliografia.

Wartość merytoryczna [0-1 pkt]

Oryginalność podjętego tematu [0-1 pkt]

Przejrzystość i walory estetyczne [0-2 pkt]

Wyświetlono: 634

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej