Artykuły - Tworzywa sztuczne

Sektor tworzyw rozwija się szybciej niż cała polska chemia

12.09.2019
Autor: Artykuł przygotowano na podstawie materiałów dostarczonych przez PlasticsEurope Polska
Sektor tworzyw rozwija się szybciej niż cała polska chemia

Polski rynek

W Polsce struktura zużycia tworzyw od dawna jest inna. Dominuje wprawdzie branża opakowaniowa, ale jej udział w 2018  r. wyniósł 32,9%, zatem był wyraźnie niższy niż w Europie. Z kolei do celów budowlanych zużyliśmy 25,8% tworzyw, podczas gdy średnia europejska wynosi 19,8%. Dokładnie taki sam odsetek, co w Europie (9,8%) przypadł na motoryzację, zaś elektryka i elektronika pochłonęły w naszym kraju 6,5% wszystkich tworzyw. W opinii ekspertów branżowej organizacji PlasticsEurope Polska prawdopodobnie będzie w dalszym ciągu następował szybszy rozwój przemysłu opakowaniowego w kolejnych latach, w dążeniu do średniej europejskiej.

W 2018 r. z 1,18 mln ton tworzyw, które zużył przemysł do produkcji opakowań, najwięcej wykorzystano LDPE i LLDPE – 35% opakowań powstawało z tych materiałów.

Udział polipropylenu w krajowej produkcji opakowań wyniósł 21%, PET – 16%, HDPE – 13%. Względem roku 2017 w 2018  r. wzrost zużycia tworzyw w przemyśle opakowaniowym sięgnął 3,9%. Rok wcześniej było to 4,5%.

Zapotrzebowanie na tworzywa jest w naszym kraju niezmiennie silne, a produkcja wyrobów z tego materiału zwiększyła się przez ostatnich 10 lat czterokrotnie. Jednocześnie cały przemysł chemiczny zanotował niższą dynamikę niż przetwórstwo tworzyw (3% vs. 5,9% w 2018 r.). Stan taki trwa już zresztą od czasu kryzysu ekonomicznego lat 2008-2009. Do tego czasu szybsze tempo rozwoju notowała cała branża chemiczna, jednak już od ponad dekady jest inaczej – sam sektor tworzyw sztucznych rozwija się szybciej niż przemysł chemiczny jako całość.

Łączne zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne oszacowano w naszym kraju za 2018 r. na ok. 3,6 mln ton. W porównaniu z rokiem wcześniejszym jest to wzrost o 7%, zatem wyraźnie wyższy niż dla całego świata. Najwięcej na potrzeby przetwórstwa zużywa się polipropylenu, potem kolejno polietylenu niskiej gęstości, liniowego polietylenu niskiej gęstości oraz polietylenu wysokiej gęstości.

Duży wzrost wykorzystania tworzyw sztucznych do produkcji wyrobów w naszym kraju po raz kolejny doprowadzi do rekordowego negatywnego salda w handlu zagranicznym tworzywami. Potrzeby przetwórców nie mogły być zaspokojone produkcją lokalną, a łączny deficyt (produkcja tworzyw w formach podstawowych oraz produkcja wyrobów) wyniósł 2,37 mln ton. W 2017 r. ten deficyt wyniósł 2,2 mln ton, zaś w 2016 r. – 2,06 mln ton.

W handlu samymi tworzywami w formach podstawowych eksport w 2018 r. sięgnął 2,01 mln ton i był kierowany głównie do Niemiec (40% łącznej polskiej sprzedaży zagranicę), Czech (9%), Włoch (5%), Ukrainy (5%) i Litwy (4%). Z kolei import wyniósł 4,45 mln ton i pochodził z Niemiec (27%), Belgii (13%), Holandii (10%), Węgier (5%) i Czech (5%).

W samym przetwórstwie tworzyw sztucznych zanotowano natomiast przewagę eksportu nad importem. Eksport o wolumenie 1,04 mln ton kierowany był głównie do Niemiec (26%), Czech (7%), Wielkiej Brytanii (6%), Ukrainy (5%) i Rosji (4%). Z kolei polskie wyroby z tworzyw sztucznych o tonażu 987 tys. ton sprzedawane były w największej mierze do Niemiec (38%), Włoch (9%), Belgii (5%), Chin (5%) i Holandii (4%).


CAŁY ARTYKUŁ ZNAJDĄ PAŃSTWO W NR 4/2019 DWUMIESIĘCZNIKA "CHEMIA I BIZNES". ZAPRASZAMY.


 

Wyświetlono: 2522

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej