Artykuły - Tworzywa sztuczne

Sektor tworzyw rozwija się szybciej niż cała polska chemia

12.09.2019
Autor: Artykuł przygotowano na podstawie materiałów dostarczonych przez PlasticsEurope Polska
Sektor tworzyw rozwija się szybciej niż cała polska chemia

W europejskiej branży tworzyw sztucznych obserwuje się lekkie spowolnienie.

W minionym roku według szacunkowych danych PlasticsEurope wyprodukowano 359  mln ton tworzyw sztucznych. Najwięcej polipropylenu – 69,5 mln ton. Na kolejnych pozycjach znalazły się: polietylen niskiej gęstości i liniowy polietylen niskiej gęstości – z łącznym wolumenem produkcji dla obydwu typów 52 mln ton; polichlorek winylu – 46,8 mln ton, polietylen wysokiej gęstości – 45,3 mln ton; PET – 22,5 mln ton; poliuretan – 17,2 mln ton; polistyren – 12,7 mln ton; ABS i SAN – 9 mln ton; polistyren ekspandowany (EPS) – 7,3 mln ton; poliwęglan – 4,5 mln ton; poliamid – 3,8 mln ton.

Struktura globalnego rynku

Poliolefiny (PP i PE) to najbardziej masowe tworzywa sztuczne, których procentowy udział sięgnął 46%. Tworzywa standardowe (oprócz poliolefin jeszcze PCW, EPS i PET) odpowiadały za ponad 70% popytu generowanego przez przetwórców. Z kolei tzw. high performance polymers (tworzywa specjalistyczne), do których zaliczamy polieteroeteroketon (PEEK), poliamidoimid (PAI), polieterosulfon (PES), polisiarczek fenylu (PPS), polisulfon (PSU), poliamid (PA), polieteroimid (PEI), polimery ciekłokrystaliczne (LCP) i poliftalamid (PPA) odpowiadały za produkcję mniej niż 1% wszystkich tworzyw sztucznych. Jednocześnie żaden z wymienionych high performance polymers, charakteryzujących się najwyższym stopniem marżowości, nie powstaje w naszym kraju.

Względem roku 2017 największą dynamikę wzrostu zapotrzebowania wykazał poliamid – 4,4% i poliwęglan – 4%. Najpopularniejsze tworzywo, czyli polipropylen, zanotowało wzrost zapotrzebowania o 3,3% w relacji do roku wcześniejszego. Popyt na LDPE i LLDPE rósł w tempie 3,5%, zaś na HDPE w tempie 3,2%. Najwolniej rósł popyt na polistyren – 0,5% i poliuretan – 3,1%.

Spoglądając na produkcję tworzyw sztucznych w ujęciu geograficznym widzimy, że nieco ponad połowa z nich powstaje w Azji, z czego w Chinach – 30%. Jeszcze w 2006  r. ten odsetek azjatyckiej produkcji równy był 41%. Na kraje unijne przypada aktualnie 17% globalnej produkcji tworzyw sztucznych, zaś na kraje NAFTY (głównie Stany Zjednoczone) – 18%. Przy czym tendencja rozwojowa zdecydowanie faworyzuje Stany Zjednoczone, gdzie realizowanych jest dużo więcej inwestycji w nowe moce wytwórcze.

W Europie tworzywa sztuczne to dokładnie jedna piąta wartości całego przemysłu chemicznego. Dla porównania w 2010 r. było to więcej, bo 24% udziału.

Największym konsumentem tworzyw sztucznych pozostają na naszym kontynencie wytwórcy opakowań, z udziałem 40,7%. Drugie miejsce w tej klasyfikacji przypada budownictwu – 19,6% wykorzystania tworzyw, a trzecie motoryzacji – 9,6%. Tuż za podium znajduje się branża elektryczna i elektroniczna, która w 2018 r. zużyła 6,3% wszystkich znajdujących się w unijnym obrocie tworzyw.

Wyświetlono: 2672

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej