Wiadomości - Tworzywa sztuczne z kraju

Rząd ma kilka uwag w odniesieniu do unijnej propozycji dotyczącej produktów z tworzyw sztucznych

02.08.2018

Komisja Europejska opublikowała propozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Polski rząd popiera ten dokument, choć ma w stosunku do niego kilka zastrzeżeń.

Projekt dyrektywy zakłada wprowadzenie szczegółowych regulacji dla wybranych jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych w zakresie m.in. ograniczenia wprowadzania do obrotu, oznakowania, rozszerzonej odpowiedzialności producenta czy informowania społeczeństwa.

- Głównym celem projektu tej dyrektywy jest zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska morskiego odpadami powstałymi z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne. Dyrektywa ma zapewnić wsparcie dla innowacyjnych rozwiązań w zakresie nowych modeli działalności gospodarczej, produktów wielorazowego użytku oraz alternatywnych produktów jednorazowego użytku. Rząd polski zgadza się z założeniem, że należy ograniczyć wpływ niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, niemniej konieczne jest dogłębne przeanalizowanie listy produktów, które miałyby zostać objęte nową regulacją. Rozwiązaniem, które budzi wątpliwości jest np. zobowiązanie państw członkowskich do osiągnięcia znacznego ograniczenia stosowania na swoim terytorium produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Chodzi tutaj o opakowania na żywność oraz kubki na napoje. Pojęcie znacznego ograniczenia nie zostało zdefiniowane wystarczająco jasno. Oprócz tego wątpliwe jest także wprowadzenie rozszerzonej odpowiedzialności producenta w odniesieniu do produktów wymienionych w części E projektu dyrektywy, tzn. opakowań na żywność, paczek i owijaków zawierających żywność, pojemników na kubki i napoje oraz wyrobów tytoniowych – chodzi o papierosy z filtrem, a konkretnie o wspomniane filtry, a także wymienienie nawilżanych chusteczek, balonów oraz lekkich plastikowych toreb na zakupy. W tym ostatnim przypadku realizujemy już odpowiednie zalecenia, ale jeśli chodzi o balony, to problemem są nie same balony, ale patyczki, do których jest mocowany balon – stwierdził Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

W odniesieniu do ograniczenia w zakresie wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych stanowisko rządu jest pozytywne, jednak dalszej analizy wymaga lista produktów. Pozytywna jest także rządowa opinia na temat oznakowania niektórych produktów, zawierającego informację o unieszkodliwianiu odpadów, o negatywnych skutkach zaśmiecania i nieodpowiednich metodach unieszkodliwiania lub o obecność w produkcie tworzyw sztucznych.

- W stanowisku rządu Rzeczypospolitej Polskiej zostało wskazane, że na społeczeństwo będą bezpośrednio oddziaływać przepisy zakazujące wprowadzania do obrotu niektórych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. W wyniku wejścia projektowanej dyrektywy w życie część produktów zostałby wyeliminowana z obrotu lub zastąpiona zamiennikami wytwarzanymi z innych materiałów. Uważamy, że w związku ze zmianą procesu produkcyjnego zamienniki mogą, ale nie muszą, okazać się droższe od produktów wykonanych z tworzyw sztucznych. Polski rząd wskazał również, że wszystkie mechanizmy zaproponowane w projekcie dyrektywy oddziałują na przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty wymienione w załącznikach oraz na producentów narzędzi połowowych – dodał Sławomir Mazurek.

Wyświetlono: 479

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej