Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

Rynek związków bromu rośnie z uwagi na zapotrzebowaniem na środki uniepalniające

18.11.2019
Autor: Anna Jarosik

Globalny rynek związków bromu wzrośnie z 3,3 mld dolarów obecnie do 4,4 mld dolarów w 2024 roku, przy wskaźniku CAGR wynoszącym średnio 5,8%.

Najpopularniejsze pochodne bromu to m.in. związki bromoorganiczne, przezroczyste płyny solankowe oraz bromowodór. Kluczowe zastosowania związków bromu to środki uniepalniające (uniepalniacze), związki stosowane do uzdatniania wody, związki stosowane w produkcji akumulatorów przepływowych, środki kontrolujące emisję rtęci oraz synteza kwasu tereftalowego.

To uniepalniacze mają największy udział pod względem zastosowania środków bromu. Bromowane środki uniepalniające (BFR) są dodawane w produkcji różnych materiałów w celu zahamowania lub zmniejszenia ich szybkości spalania. BFR są znacznie szerzej stosowane aniżeli dostępne na rynku alternatywne chemiczne środki uniepalniające. Polibromowane etery difenylowe (PBDE), polibromowane bifenyle (PBB) oraz bromowane cyklowęglowodory to tylko niektóre przykłady BFR. Rosnące zapotrzebowanie ze strony przemysłu elektronicznego i motoryzacyjnego, m.in. z powodu rygorystycznych przepisów bezpieczeństwa pożarowego oraz rozwijający się przemysł stoczniowy, napędzają rynek środków zmniejszających palność na całym świecie.

Związki bromoorganiczne, tj. tetrabromobisfenol-A (TBBPA); heksabromocyklododekan (HBCD) oraz etery bromodifenylu są stosowane jako uniepalniacze w wielu gałęziach przemysłu, głównie w branży elektronicznej, tekstylnej i w produkcji tworzyw sztucznych. Inne ważne zastosowanie dla związków bromoorganicznych to biocydy. Niektóre pochodne bromoorganiczne są również stosowane w procesie uzdatniania wody, m.in. do czyszczenie basenów i spa. Dodatkowo są ważnym składnikiem w produkcji barwników i pigmentów. Związki bromoorganiczne są ponadto używane jako półprodukty do wytwarzania farmaceutyków typu nicergolina, brotizolam oraz pipobroman. Natomiast bromoform i dibromodimetylohydantoina organobromina służą w aplikacjach do uzdatniania wody. Zapobiegają rozwojowi glonów, bakterii i innych mikroorganizmów, a także minimalizują nieprzyjemny zapach wody.

Wśród kluczowych podmiotów aktywnie działających na globalnym rynku związków bromu wyróżnić można m.in. Israel Chemicals Limited (ICL); Albemarle Corporation; Lanxess; Tosoh Corporation; Tata Chemicals; Gulf Resources; TETRA Technologies; Hindustan Salts; Honeywell oraz Perekop Bromine.

Wyświetlono: 425

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej