Artykuły - Tworzywa sztuczne

Rynek tworzyw PET i R-PET w nowych czasach

07.11.2019
Autor: ICIS
Rynek tworzyw PET i R-PET w nowych czasach

Europejski przemysł tworzyw sztucznych nie osiągnie do 2025 r. celu dotyczącego recyklingu butelek PET, chyba że nastąpi przyspieszenie tempa wzrostu recyklingu.

Nowe prawo kształtuje rynek

W marcu tego roku Parlament Europejski przyjął proponowaną przez Komisję dyrektywę w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku (Single-Use Plastics). Jeden z jej celów to zwiększenie poziomu recyklingu politereftalanu etylenu, czyli tworzywa będącego głównym materiałem budulcowym butelek i pojemników do pakowania żywności i napojów oraz produktów higieny osobistej. Wzrost poziomu recyklingu był już wcześniej wspierany przez szereg międzynarodowych marek poprzez ich własne zobowiązania dotyczące recyklingu.

Agencja ICIS opublikowała wyniki swojego badania dotyczącego łańcucha dostaw PET: zbiórki, recyklingu i końcowego wykorzystania tworzywa. Raport jest wspólnym dziełem władz krajowych poszczególnych państw unijnych, agencji badania rynku, organizacji odpowiadających za programy depozytowe, a także podmiotów zajmujących się recyklingiem. Wniosek z badania jest taki, że wskaźnik zbierania butelek PET w Europie wzrósł z 58% w 2016 r. do 63% w 2018 r. Jednocześnie też przewiduje się, że osiągnie on poziom 65% na koniec 2019 r. Tymczasem jednak, zgodnie z dyrektywą SUP, przemysł musi uzyskać wskaźniki odzysku wynoszące 77% do 2025 r. i 90% do 2029 r. Niestety obecnie tempo wzrostu wolumenu zbiórki spada, co fundamentalnie utrudnia uzyskanie podanych wartości w przywołanym terminie. By zakończyć sprawę sukcesem ilość zebranego materiału musiałaby rosnąć o 7% rocznie. Dopiero wtedy cel zapisany na rok 2029 zostałby zrealizowany. Na razie jednak bardzo daleko do takiego wyniku.

Wzrost popytu na tworzywo R-PET (recyklingowany PET) od początku 2018 r. jest zauważalny i powiązany z faktem, że trwały już wtedy występujące od 2017 r. problemy z podażą oryginalnego PET. Nastąpiło przy tym zwiększenie popytu z sektorów, które mogłyby z łatwością wykorzystać oba typy surowców. W konsekwencji podniosło to ceny, ponieważ podaż nadal była ograniczona, zaś działalność związana ze zbiórką PET nie rosła zgodnie z popytem. Zapotrzebowanie na R-PET klasy spożywczej pojawiło się później, dopiero po przyjęciu dyrektywy SUP.

Pomimo wzrostu popytu na R-PET, zbiórka PET nie była zgodna z notowanymi wskaźnikami wzrostu, osiągając poziom 2,1 mln ton w 2018 r., co było wynikiem oznaczającym zaledwie 2,4% wzrostu w porównaniu z wolumenami z 2017 r. Przy silnej podaży ceny PET wzrosły o 20% w 2018 r. Przyczyniło się do tego podniesienie mocy przerobowych w ciągu roku, które to zaspokajało popyt na produkty R-PET na rynku niższego szczebla.

Przemysł zwiększył produkcję produktów R-PET o 17% do 1,4 mln ton rocznie, a aplikacje opakowaniowe pochłonęły dwie trzecie tej całości. Zdolność produkcji R-PET klasy spożywczej została zbudowana dosłownie chwilę przed napływem zapytań o dostawy, po podpisaniu dyrektywy SUP. W wyniku przyjęcia tej dyrektywy nastąpił wzrost cen R-PET klasy spożywczej o 13%, co było ogólnie akceptowane, ponieważ ceny te były średnio tylko o 7% wyższe niż ceny dziewiczego PET. Jednak w 2019 r. sytuacja ta zmieniła się zasadniczo – wzrost wyniósł średnio ponad 30%, a średnie ceny R-PET przewyższały ceny dziewiczego materiału o 50%.

Siedem najwyższych wskaźników zbiórki zanotowano w 2018 r. w krajach, w których obowiązuje system zwrotu kaucji (DRS) za butelki PET, co może być dowodem, że takie rozwiązania są potrzebne do uzyskania wymaganych wyników w zakresie poprawy jakości i ilości. Regulacja jest postrzegana, jako najskuteczniejszy sposób na zwiększenie inwestycji w recykling, ale uzgodnienie, kto płaci w ramach łańcucha dostaw jest pytaniem, które będzie się utrzymywało jeszcze przez pewien czas.

Ceny na rynku PET i R-PET

Jeśli przenalizuje się ceny za poszczególne typy tworzywa PET i R-PET na rynku europejskim za kilkanaście ostatnich miesięcy, to zauważyć można ich minimalny wzrost w przypadku R-PET i stałość lub spadek w odniesieniu do PET. Mocno zmieniał się jednak stosunek cen między niektórymi typami tworzyw, o czym będzie mowa w dalszej części tekstu.

Notowania PET butelkowego spadły z poziomu ok. 1070 euro za tonę w październiku 2017 r., poprzez wzrost do 1400 euro/t w maju i czerwcu 2018 r., do poziomu 980 euro/t w lipcu tego roku. Na stałych poziomach w przeciągu ostatnich dwóch lat utrzymują się natomiast ceny PET butelkowego bezbarwnego i PET kolorowego poużytkowego. W tym pierwszym przypadku jest to ok. 400 euro za tonę, w drugim ok. 300 euro/t.

Wyświetlono: 2561

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej