Nowości - Przemysł chemiczny ze świata

Rynek środków porotwórczych zdominowane przez piany polimerowe

18.09.2019
Autor: Anna Jarosik

Obecna wartość globalnego rynku poroforów (inaczej środków gazotwórczych lub pianotwórczych) to 1,5 mld dolarów, a wzrost w branży sięga 5,8% w perspektywie roku 2026.

Podstawowe porofory to węglowodory (HC); węglowodory fluorowe (HFC); uwodornione węglowodory fluorowane (HCFC). Są one stosowane w pianach poliuretanowych, polistyrenowych, w piankach fenolowych oraz w pianach poliolefinowych.

Rosnące zastosowanie pian polimerowych w budownictwie, opakowaniach, motoryzacji, elektronice i obuwnictwie napędza rynek poroforów. Wartość rynku podbijana jest także przez zmianę jego struktury, a konkretnie odchodzenie od środków pianotwórczych o wysokim wskaźniku ODP (wskaźnik utworzony w celu ilościowej oceny wpływu poszczególnych substancji na warstwę ozonową) i o wysokim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) i przechodzenie na porofory bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego.

Oczekuje się, że pod względem wolumenu to środki HFC będą stanowiły największą grupę poroforów stosowanych na świecie. Ten rodzaj poroforów jest szeroko stosowany w produkcji wyrobów piankowych, głównie ze względu na doskonałe właściwości izolacyjne i niepalne. Główni odbiorcy środków porotwórczych HFC obejmują wytłaczane pianki polistyrenowej i natryskowe pianki poliuretanowe, które następnie wykorzystywane są do izolacji termicznej. Zastosowanie środków porotwórczych HFC gwałtownie wzrosło, wraz z wprowadzeniem zakazu stosowania środków porotwórczych HCFC we wszystkich rodzajach pianek.

Jednocześnie przewiduje się, że pod względem stosowania to pianki poliolefinowe będą najszybciej rozwijającym się rynkiem dla środków porotwórczych. Pianki poliolefinowe są uważane za wysokowydajny materiał opakowaniowy.

Wśród kluczowych firm na omawianym rynku wymienia się takie, jak Honeywell International; Solvay; Arkema; Exxon Mobil; Linde; Daikin Industries; The Chemours Company; Haltermann Carless; Foam Supplies oraz Harp International.

Wyświetlono: 1341

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej