Wiadomości - Chemia rolnicza - Ze świata

Rynek środków ochrony roślin czekają zmiany

23.03.2016
Rynek środków ochrony roślin czekają zmiany

Planowane połączenie koncernów Dow Chemical i DuPont oznaczać będzie poważne zmiany także na światowym rynku środków ochrony roślin. Powstać może firma z potencjałem do tego, by zająć pozycję największego producenta tej kategorii wyrobów.

Grupa CIECH, która jest liderem polskiego rynku środków ochrony roślin, ocenia, że w 2015 r. wartość globalnego rynku ŚOR sięgnęła ok. 52 mld dolarów i była niższa od wielkości z roku wcześniejszego o ok. 1%. Przyczynami tego niewielkiego spadku były malejące ceny produktów rolnych, wysokie poziomy zapasów u dystrybutorów agrochemikaliów oraz warunki pogodowe (np. opóźnienia zasiewów w Ameryce Południowej wywołane efektem El Nino). Ponad 40% globalnej sprzedaży środków ochrony roślin dotyczyło herbicydów. Insektycydy stanowiły niemal 1/3 całości, zaś fungicydy ok. 1/4 wartości światowego rynku.

W tej chwili branża jest zdominowana przez sześciu potentatów. W kolejności udziału w światowym rynku są to koncerny: Syngenta, Bayer CropScience, BASF, Dow AgroScience, Monsanto, DuPont.

Wszystkie te spółki posiadają istotny wpływ na kierunki rozwoju branży, w tym opracowywanie nowych technologii i wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów oraz kształtowanie prawodawstwa na świecie. Ich udział w całkowitej światowej sprzedaży szacuje się na ok. 75%. Połączenie Dow Chemical i DuPont ma sprawić, że powstanie podmiot będący w pierwszej trójce największych oferentów środków ochrony roślin z ambicjami poprawy tego miejsca.

Z informacji przedstawianych przez Grupę CIECH wynika, że to Ameryka Południowa i Azja są obecnie największymi regionalnymi rynkami ŚOR (po 30%). Na Europę i Amerykę Północną przypada po ok. 20% na każdy kontynent.

Wartość rynku europejskiego w 2015 r. oscylowała wokół kwoty 11,7 mld dolarów. W perspektywie długoterminowej - od początku XXI wieku - popyt na ŚOR w Europie rósł w tempie rzędu 5% rocznie (wg wartości). W ostatnich latach dynamika ta jednak spadła szczególnie ze względu na dojrzałość omawianego rynku. Duży kilkunastoprocentowy spadek wartości sprzedaży w 2015 r. mierzony w dolarach wynika głównie z silnej aprecjacji tej waluty oraz kryzysu w Rosji. Zmiany wielkości zużycia ŚOR w Europie, wedle wartości, w ostatnich kilku latach wyglądają następująco:

  • 2011 – 12 mld dolarów
  • 2012 – 12,1 mld dolarów
  • 2013 – 13,5 mld dolarów
  • 2014 – 13,9 mld dolarów
  • 2015 – 11,7 mld dolarów

Największymi na naszym kontynencie rynkami ŚOR są Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania i Rosja.

Rynek środków ochrony roślin w perspektywie długoterminowej należy do szybko rosnących na tle innych segmentów chemicznych. Średnioroczne tempo wzrostu globalnego powinno sięgnąć 5-6% w ciągu najbliższych kilku lat (wartościowo). Motorami wzrostów będą głównie rynki Ameryki Łacińskiej i Azji. Dla całej Europy zakłada się dynamikę rzędu 2-3%.

W ocenie Grupy CIECH, optymistyczne prognozy rynkowe w zakresie ŚOR opierają się na założeniach malejącej wielkości gruntów ornych w skali świata, rosnącej populacji i wynikającej z tego konieczności ciągłego zwiększania plonów. Z drugiej strony stymulująco na niekontrolowany wzrost zużycia pestycydów będą miały różne krajowe i międzynarodowe organy regulacyjne, których zadaniem jest monitorowanie stosowania pestycydów w celu zmniejszenia ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Wyświetlono: 1188

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej