Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

Rynek przedmieszek zmniejszających palność rośnie o 7% rocznie

24.07.2019

Globalny rynek skoncentrowanych przedmieszek zmniejszających palność wart jest 1,8 mld dolarów i rośnie w tempie 7% rocznie z uwagi na rozwój w branży elektrycznej i elektronicznej.

Zapotrzebowanie na koncentraty zmniejszające palność wzrasta ze względu na ich właściwości, zwłaszcza na zmniejszenie zapłonu ognia, zminimalizowanie rozprzestrzeniania się płomienia i tłumienie powstawania dymu. Przedmieszki zmniejszające palność są stosowane m.in. do okablowania elektronicznego, w kablach zasilających i innych urządzeniach elektrycznych. Jednocześnie rynek przedmieszek zmniejszających palność jest napędzany przez zaostrzające się regulacje prawne, zwłaszcza w branży budowlanej, wydobywczej i w przemyśle.

Palność materiałów jest problemem znanym od bardzo dawna. Przykładowo wzrost wykorzystania tworzyw sztucznych w pojazdach spowodował nieoczekiwane zagrożenie pożarowe. Jednocześnie zmieniające się scenariusze zagrożeń pożarowych prowadzą do opracowywania nowych związków chemicznych zmniejszających palność. Ma to na celu poprawę wydajności, zdrowia oraz tzw. profilu bezpieczeństwa różnych substancji.

Branża związana z uniepalniaczami jest rynkiem dojrzałym, który stanął przed nowymi wyzwaniami, w tym obawami dotyczącymi długotrwałego wpływu niektórych związków zmniejszających palność na środowisko, a także na zdrowie ludzkie. Niektóre z tego typu związków zostały zakazane lub dobrowolnie wycofane przez samych producentów, ze względu na coraz większe wyzwania.

Okazuje się, że związki chemiczne ograniczające palność materiałów muszą przejść swego rodzaju proces personalizujący rozwiązanie pod konkretny materiał i zastosowanie, aby mógł on funkcjonować w danym polimerze, w określonym teście regulacyjnym dotyczącym zagrożenia pożarowego. To w efekcie może doprowadzić do stworzenia kolejnych preparatów zmniejszających palność, m.in. w celu rozwiązania ewentualnych problemów z nowymi testami.

W ostatnich latach branża doświadczyła przejścia na reaktywne i polimerowe środki zmniejszające palność w celu dalszej poprawy swojego profilu środowiskowego. Reaktywne środki zmniejszające palność to cząsteczki, które mają aktywną chemię zmniejszającą palność, a także grupy chemiczne, które mogą reagować z polimerem w celu kowalencyjnego związania środka zmniejszającego palność z polimerem. Spowodowało to dość istotną zmianę, ukierunkowując rynek na opóźniacze palności. Stało się tak głównie ze względu na ich unikalne właściwości. Polimerowe środki zmniejszające palność również zyskują przewagę na rynku, ponieważ nie są łatwo bioakumulowane oraz nie migrują w łatwy sposób z polimeru.

Również ulepszenia technologiczne wprowadzane w branży motoryzacyjnej zwiększają zaangażowanie urządzeń elektronicznych w samochody. W rzeczywistości zwiększenie zastosowania elektrycznych i elektronicznych udogodnień motoryzacyjnych, wykonanych z kabli i przewodów, stwarza potencjalne zagrożenia pożarowe. W tego typu systemach stosuje się przedmieszki zmniejszające palność, aby zapobiec tego typu zagrożeniom, tym samym zwiększając zapotrzebowanie na środki zmniejszające palność.

Wraz z opracowaniem specjalnych przedmieszek zmniejszających palność producenci są w stanie spełnić zarówno wymagania dotyczące wydajności, jak i normy prawne. Przykładowo bezhalogenowe środki chemiczne zmniejszające palność zyskują coraz większą akceptację wśród użytkowników końcowych ze względu na ich przyjazność dla środowiska i zalecenia kluczowych organów regulacyjnych. Przepisy dotyczące ograniczenia stosowania fluorowcowanych związków organicznych zmniejszających palność, w tym chlorowanych i bromowanych środków zmniejszających palność, motywują natomiast do działań badawczo-rozwojowych w celu opracowania bezhalogenowych i nietoksycznych rozwiązań zmniejszających palność, które to są odporne na ciepło przy najmniejszym wpływie na środowisko.

Wyświetlono: 486

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej