Artykuły - Tworzywa sztuczne

Rynek poliamidów odzyskuje siły

30.11.2011
Rynek poliamidów odzyskuje siły

Europejski rynek poliamidów osiągnął historycznie najwyższy wzrost w 2007 r., kiedy to zapotrzebowanie wyniosło ok. 850 tys. ton. Rok kolejny charakteryzował się 6%, a 2009 r. już 16,5% zmniejszeniem popytu. Wyniki 2010 r. są jednak bardzo obiecujące. AWJ Consulting szacuje, że europejskie zapotrzebowanie na poliamid 6 i poliamid 6,6 wzrosło odpowiednio o ok. 13% oraz 7%

Poliamidy, czyli związki wielkocząsteczkowe zawierające w makrocząsteczce ugrupowania –CO–NH–, otrzymuje się w procesach polimeryzacji lub polikondensacji takich związków, jak m.in. laktamy, poliaminy, diaminy, kwasy dikarboksylowe i in. Poliamid 6 jest tworzywem otrzymywanym przez polimeryzację kaprolaktamu. Charakteryzuje się wysoką ciągliwością, odpornością na obciążenia dynamiczne i podatnością na obróbkę. Poliamid 6,6 jest otrzymywany w reakcji polikondensacji kwasu adypinowego z heksametylenodiaminą. Ma bardzo dobre właściwości mechaniczne i wysoką wytrzymałość cieplną. PA6 i PA6,6 są najpopularniejszymi z poliamidów, jednakże do grupy tej należy również wiele innych jej przedstawicieli, m.in. PA4, otrzymywany w wyniku anionowej polimeryzacji 2-pirolidonu. Właściwości mechaniczne PA4 są porównywalne z PA6, poza tym surowiec ten charakteryzuje się odpornością na ścieranie i utlenianie czy bardzo dobrą elastycznością.

Producenci
Na europejskim rynku poliamidów działa kilkunastu ich producentów. Największe zdolności wytwórcze należą do BASF, choć z trzech fabryk, które firma posiadała do 2010 r., obecnie zostały już tylko dwie (w Antwerpii i Ludwigshafen). Zrezygnowano z produkcji poliamidu 6 zlokalizowanej w Rudolstadt (Niemcy). W ten sposób zdolności wytwórcze koncernu zmniejszyły się o 40 tys. t/r. Oferta BASF w zakresie poliamidów obejmuje grupę produktów o handlowej nazwie Ultramid®, a wśród nich Ultramid® B – PA6, Ultramid® A – PA 6,6, Ultramid® T – PA 6/6T czy kopoliamidy PA 6,6/6.
Dużymi zdolnościami na europejskim rynku może poszczycić się RadiciGroup. Firma rozpoczęła w 2011 r. w instalacji w Casnigo (Włochy) produkcję włókien poliamidowych (znanych pod marką Radifloor®). Na instalację nowej linii produkcyjnej włókien PA6,6 oraz włókien PA6 przeznaczono 10 mln euro. Nowe linie produktów RadiciGroup umożliwiły rozszerzenie obecnego portfolio Radifloor®, znajdując wykorzystanie m.in. w przemyśle włókienniczym. Firma ma kontrolę nad całym łańcuchem produkcji, poczynając od półproduktów, po kwas adypinowy, PA6 i PA6,6, konstrukcyjne tworzywa sztuczne, na polimerach przędzalniczych kończąc. W portfolio produktowym Radici w zakresie poliamidów znajdują się również: Radilon®, Radiflam®, Heramid® i Radilon® D.

 

Wśród europejskich producentów poliamidów o znacznych zdolnościach produkcyjnych znajduje się również Lanxess z grupą produktów Durethan®. Zdolności wytwórcze Lanxess w zakresie PA6 kształtują się w Europie na rocznym poziomie wynoszącym 120 kt. Przemysł motoryzacyjny jest największym klientem jednostki biznesowej Semi Crystalline Products, która produkuje tworzywa Durethan. Te wysoce innowacyjne produkty pozwalają na projektowanie lekkich części z tworzyw sztucznych, które mogą zastąpić części metalowe, przyczyniając się do zwiększenia efektywności paliwowej i zmniejszenia emisji. Ponadto tworzywa Durethan umożliwiają producentom samochodów i dostawcom części osiągnięcie znacznych oszczędności poprzez obniżenie kosztów produkcji i łatwiejszy montaż. Z początkiem lutego 2011 r. firma Lanxess wyprodukowała w instalacji w Antwerpii (Belgia) pięciomilionową tonę kaprolaktamu, wykorzystywanego w produkcji wysokozaawansowanych tworzyw Durethan. W obecnej chwili trwają prace nad rozbudową zdolności wytwórczych instalacji o 10%.
Poliamid produkowany jest także przez polskie Azoty Tarnów – w chwili obecnej przedsiębiorstwo zajmuje piątą lokatę na europejskim rynku wytwórców poliamidów. W ofercie Azotów Tarnów znajdują się: Tarnamid® – naturalny, barwiony i modyfikowany poliamid (PA6) i Tarnamid A (PA66) – gama modyfikowanych odmian tworzyw konstrukcyjnych, w postaci granulatu, produkowanych na bazie poliamidu 66 przeznaczonych do wytwarzania wyrobów metodą wtryskiwania. Obecne zdolności wytwórcze Azotów Tarnów kształtują się na poziomie 93 tys. t/r., po zwiększeniu ich w 2009 r. poprzez przejęcie Unylon Polymers. W maju 2010 r. dokonano rejestracji nowej nazwy spółki Grupy Kapitałowej Azotów Tarnów – ATT Polymers GmbH.
Poliamidy można również znaleźć w europejskiej ofercie DSM, Evonik, Rhodia, Kuibyshevazot czy Aquafil Julon. W czerwcu 2010 r. Evonik Fibres, oddział Evonik Industries Group, otworzył w Schörfling (Austria) nową fabrykę, w której produkowane będą włókna poliamidowe. Produkcja została tu przeniesiona z fabryki w Lenzing (Austria). Dzięki nowej fabryce Evonik Fibres będzie w stanie sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na włókna P84. Evonik Fibres jest jedynym wytwórcą włókien poliamidowych P84 na świecie. Produkt znajduje wykorzystanie w spalarniach odpadów, fabrykach cementu, elektrowniach, jak również w produkcji ubrań. Pod koniec 2010 r. Evonik zwiększył również produkcję laurolaktamu w instalacji w Marl (Niemcy). Laurolaktam jest produktem przejściowym w produkcji PA12. Firma Evonik wprowadziła go na rynek pod nazwą branżową Vestamid® jako materiał konstrukcyjny oraz jako proszek Vestosint®. Krok w kierunku zwiększenia wydajności produkcji ma na celu wzmocnienie pozycji firmy jako lidera na globalnym rynku PA12.


CAŁY ARTYKUŁ ZNAJDĄ PAŃSTWO W NR 5/2011 "CHEMII I BIZNESU". ZAPRASZAMY.


Wyświetlono: 4853

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej