Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Rynek parafin w Polsce wyróżnia się na tle europejskiej konkurencji

17.07.2019

Spółka Polwax przekonuje, że polski rynek parafin wzmacnia swoją pozycję wśród międzynarodowej konkurencji. Przyczyniają się do tego projekty, jak budowana przez firmę instalacja odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych, których celem jest rozwinięcie portfolio produktów, a tym samym dotarcie do kolejnych sektorów rynku i branż. Jest to tym bardziej istotne, że na europejskiej mapie producentów parafin nasz kraj już teraz odgrywa znaczącą rolę, stanowiąc atrakcyjne miejsce zbytu dla produktów pochodzenia parafinowego.

W swoim raporcie rocznym Polwax dokonał podsumowania sytuacji na krajowym rynku parafinowym. Spóła zauważa, iż parafina oraz masy parafinowe posiadają szeroki zakres zastosowań. W związku z tym rynek parafinowy składa się z wielu mniejszych segmentów, które powstają m.in. w oparciu o stopień rafinacji wyrobów parafinowych bądź też ich przeznaczenie.

Największym segmentem rynku parafinowego w Polsce jest w dalszym ciągu segment świecowo-zniczowy. Rynek ten charakteryzuje wysoka sezonowość, a sprzedaż następuje głównie w drugim i trzecim kwartale roku, co związane jest z dniem Wszystkich Świętych i tradycją zapalania zniczy na grobach. Jest to tradycja występującą w niewielu krajach. W tym okresie na polskich cmentarzach spala się, według szacunków Polwaxu, ok. 50 tysięcy ton produktu rocznie.

W ocenie spółki, rynek parafinowy jest w kraju stabilny i trudno liczyć na dalsze imponujące wzrosty. Według aktualnych danych wartość europejskiego rynku świec przekracza miliard euro. Szacuje się, że blisko 40% z nich wytwarzane jest w Polsce, a większość świec trafia na eksport. Przy czym to spółka Polwax jest jednym z najważniejszych w Polsce dostawców surowców i półproduktów dla branży świecarsko-zniczowej. Polski rynek parafin szacowany jest na ponad 180 tys. ton rocznie.

Dla Polwaxu wciąż istotnym produktem dla tego segmentu rynku pozostają masy parafinowe. Poza przemysłem świecarskim masy parafinowe znajdują zastosowanie m.in. jako środki antyzbrylające, impregnaty, dodatki do gumy, komponenty smarów, środki antykorozyjne i wiele innych. Parafiny do zastosowań przemysłowych wykorzystywane są dodatkowo w różnorodnych gałęziach przemysłu, m.in. drzewnym, izolacyjnym, papierniczym, budowlanym, spożywczym, ceramicznym, gumowym i oponiarskim, kosmetycznym oraz w produkcji nawozów.

Wyświetlono: 573

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej