Nowości - Przemysł opakowaniowy ze świata

Rynek opakowań paszowych największy w USA

27.12.2018
Autor: Anna Jarosik

Globalny rynek opakowań paszowych dla zwierząt domowych i gospodarskich napędzany jest przez innowacyjność tworzyw sztucznych.

Globalny rynek opakowań paszowych dla zwierząt domowych (również hodowlanych) wart jest obecnie 13,8 mld dolarów i wzrosnąć ma do 2023 r. do poziomu 17,8 mld dolarów.

Rynek opakowań paszowych dla zwierząt domowych (karmy dla zwierząt domowych) zdominowany jest przez te wykonane z tworzyw sztucznych i to wysoce plastycznych oraz ulegających biodegradacji. Wzrost konsumpcji pokarmów dla zwierząt w saszetkach jednodaniowych oraz większe spożycie mieszanek paszowych wraz z dodatkami do pasz na mokro dodatkowo dynamizuje wzrost wykorzystania opakowań na bazie tworzywa sztucznego. Ponadto postęp w sektorze opakowaniowym i coraz szersze wykorzystywanie opakowań z materiałów podlegających recyklingowi lub biodegradowalnych oraz przyjęcie opakowań do ponownego użycia napędzają rozwój całego rynku w skali świata.

Kluczowym rynkiem pod względem geograficznym są Stany Zjednoczone, gdzie od lat obserwuje się wzrost liczby zwierząt domowych. Podobnie sytuacja wygląda na rynkach rozwijających się, m.in. w Indiach, w których obserwuje się przede wszystkim wzrost populacji psów.

To Ameryka Północna będzie miała największy udział w rynku opakowań paszowych dla zwierząt domowych i gospodarskich w kolejnych latach. Region ten jest uważany za jeden z najbardziej zaawansowanych pod względem liczby adoptowanych zwierząt domowych, jak również technologii pakowania.

Głównymi dostawcami na rynku opakowań paszowych są m.in. LC Packaging; El Dorado Packaging; NPP Group Limited; Plasteuropa Group; NYP Corp.; ABC Packaging Direct; Shenzhen Longma Industrial Co., Limited; Amcor Limited; Mondi; ProAmpac LLC.; Sonoco Products Company; Winpak Ltd.; NNZ Group; Constantia Flexibles Group oraz Huhtamäki Oyj.

Wyświetlono: 4771

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej