Nowości - Przemysł chemiczny ze świata

Rynek oczyszczania ścieków przemysłowych pod wpływem wyczerpujących się zasobów słodkiej wody

25.06.2019
Autor: Anna Jarosik

Do oczyszczania ścieków przemysłowych służą takie chemiczne substancje, jak koagulanty, flokulanty, inhibitory korozji, środki przeciwpieniące i odpieniające, stabilizatory pH, środki chelatujące, produkty biobójcze i odkażające. Oczyszczane ścieki przemysłowe najczęściej pochodzą z sektora zajmującego się wytwarzaniem energii elektrycznej, cieplnej, z górnictwa oraz z szeroko rozumianego przemysłu chemicznego. W tej chwili rynek ten wart jest 11,3 mld dolarów i rośnie w tempie 5,8% rocznie. Głównymi czynnikami napędzającymi rynek oczyszczania ścieków przemysłowych są wyczerpujące się zasoby słodkiej wody oraz coraz bardziej zaostrzające się przepisy dotyczące emisji i przetwarzania odpadów przemysłowych.

Koagulanty, jako substancje chemiczne stosowane w procesie oczyszczania ścieków przemysłowych, wykazują najwyższą stopę wzrostu (6,8%). Prawie wszystkie branże wymagają stosowania koagulantów do procesu oczyszczania ścieków, jak również do uzdatniania wody. Nieorganiczne koagulanty mają niski koszt i są powszechnie dostępne na świecie.

To przemysł wytwarzania energii elektrycznej jest obecnie największym, ale również najszybciej rozwijającym się segmentem rynku oczyszczania ścieków przemysłowych. Ponieważ normy i przepisy prawne dotyczące odprowadzania ścieków stają się coraz bardziej rygorystyczne, zapotrzebowanie na chemikalia do oczyszczania ścieków w przemyśle energetycznym szybko rośnie. Oprócz korzyści dla środowiska, system zrzutu cieczy zerowej odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu zużycia substancji chemicznych w procesie oczyszczania ścieków. Jest on ustawową normą obowiązującą w każdej elektrowni. W efekcie recykling ścieków gwarantuje więcej opcji wyboru, co do miejsca i redukuje ilość wody wymagającej kompensacji strat (np. w efekcie parowania), a także eliminuje koszty związane z usuwaniem ścieków. Czynniki te napędzają zapotrzebowanie na przemysłowe oczyszczanie ścieków w przemyśle energetycznym w okresie prognozy.

Ameryka Północna jest największym rynkiem dla oczyszczania ścieków przemysłowych. Surowe przepisy dotyczące oczyszczania ścieków i wody napędzają zużycie substancji chemicznych stosowanych do oczyszczania ścieków w USA i Kanadzie. Ponadto obecność dużej infrastruktury przemysłowej dla przemysłu energetycznego, naftowego i gazowego, górnictwa, przemysłu chemicznego i celulozowo-papierniczego w Stanach Zjednoczonych napędza ogólne zapotrzebowanie na przemysłowe oczyszczanie ścieków w tym regionie.

Kluczowymi podmiotami aktywnymi na globalnym rynku oczyszczania ścieków przemysłowych są m.in. Ecolab (Stany Zjednoczone); Suez (Francja); Kemira (Finlandia); SNF Floerger (Francja); Solenis (Stany Zjednoczone; Feralco Group (Szwecja); IXOM (Australia); Hydrite Chemical (Stany Zjednoczone); Kurita Water Industries (Japonia), Water Treatment Specialists (Stany Zjednoczone).

Wyświetlono: 1484

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej