Artykuły - Przemysł kosmetyczny

Rynek naturalnych surowców zapachowych

06.06.2019
Autor: Katarzyna Popko, Przedsiębiorstwo Avicenna-Oil Wiktor Podlaski
Rynek naturalnych surowców zapachowych

Pestycydy to bardzo duża grupa związków, złożona z ponad 1200 różnych cząsteczek i ich pozostałości (metabolity, produkty rozkładu). W rezultacie są one wciąż trudne do identyfikacji, natomiast metodyka ich analizy napotyka sporo trudności, takich jak chociażby limit detekcji. W świetle tych doniesień należy zastanowić się, jaka ilość zanieczyszczeń, związanych z użyciem pestycydów, nie stanowi zagrożenia dla potencjalnego konsumenta. Obecnie stowarzyszenie EFEO jest na etapie tworzenia generalnej bazy danych pestycydów oraz pracuje nad projektem oceny problemów sanitarnych występujących w łańcuchu produkcji olejków na poziomie obszaru wytwarzania.

Zmiana klimatu a lokalizacja upraw

Postępujące zmiany warunków klimatycznych, a także rosnący popyt na naturalne surowce zapachowe skłania producentów do testowania hodowli roślin olejkowych nietypowych dla danego obszaru geograficznego. Świetnym przykładem takiego eksperymentu jest sytuacja na rynku lawendy. Chociaż region Prowansji słynie z ciągnących się po horyzont lawendowych pól, a Francja wyprodukowała w 2018 r. około 100 ton surowca olejkowego, to tak naprawdę Bułgaria jest największym producentem olejku lawendowego. Na przestrzeni ostatniej dekady na bałkańskich terenach uprawnych poczyniono szereg znaczących inwestycji. Wprawdzie ze względu na wyjątkowo niekorzystne warunki pogodowe minionego lata tamtejsze zbiory były o około 30-40% mniejsze (ok. 200 ton), to przewidywania na 2019 r. są jednoznaczne. Zdaniem ekspertów, aktualny areał upraw powinien pozwolić na wytworzenie ponad 600 ton substancji olejkowej pochodzenia bułgarskiego.

Gwarancją sukcesu w tej dziedzinie jest wprowadzenie danego gatunku do uprawy w taki sposób, by następnie wydestylowany olejek charakteryzował się niepodważalną jakością. Osiągnięcie tego celu wiąże się z dużym ryzykiem oraz często wymaga wieloletnich eksperymentów i przeprowadzania żmudnych analiz. Na całym świecie powstaje wiele nowych start-upów oraz projektów naukowych mających na celu wytworzenie łańcucha produkcyjnego olejków eterycznych w dotąd nieeksploatowanych rejonach.


CAŁY ARTYKUŁ DOSTĘPNY JEST W NR 2/2019 KWARTALNIKA "CHEMIA I BIZNES. RYNEK KOSMETYCZNY I CHEMII GOSPODARCZEJ". ZAPRASZAMY.


Wyświetlono: 1493

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej