Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

Rynek metanolu w trudnym położeniu

18.11.2020
Autor: Dominik Wójcicki
Rynek metanolu w trudnym położeniu

Eksperci biorący udział w konferencji online (organizatorem był IHS Markit) poświęconej światowej branży metanolu prognozują, że popyt na metanol w ciągu kolejnych 10 lat będzie niższy niż wzrost światowego PKB.

W trakcie Światowej Konferencji Metanolowej dowiedzieliśmy się, że globalny popyt na metanol wzrośnie średnio o 2,8% rocznie w ciągu najbliższych 10 lat, spowalniając w ten sposób wzrost światowego PKB o 3,2% rocznie. Tym samym światowy rynek metanolu znajduje się obecnie w punkcie zwrotnym i po raz pierwszy tempo jego wzrostu znalazło się poniżej tempa wzrostu światowego PKB.

Dzieje się tak, gdyż w pierwszej kolejności obecna i prognozowana niższa cena ropy naftowej oznacza mniejsze zapotrzebowanie na metanol ze strony przemysłu paliwowego. Niskie ceny ropy osłabiają ekonomikę produkcji w technologii metanolu do olefin (MTO). W ostatnich latach to właśnie technologie MTO i wzrost ich wykorzystania w krakerach zlokalizowanych w Chinach utrzymywał popyt na metanol powyżej wzrostu światowego PKB. Chińskie instalacje MTO podnosiły swoje moce wytwórcze i generowały wysokie marże jeszcze w 2020 r., ale teraz nadchodzi dla nich trudny czas, co będzie miało swoje przełożenie na rynek metanolu.

- Wykorzystanie mocy produkcyjnych obiektów MTO w Chinach wyniosło średnio około 80% między styczniem a listopadem 2020 r., co odpowiada zużyciu 1,25 mln ton metanolu miesięcznie. Jednak załamanie cen ropy naftowej na początku pandemii COVID-19 i utrzymujące się od tego czasu niskie ceny osłabiły względną rentowność obiektów MTO. Jednostki MTO to stosunkowo drogie instalacje funkcjonujące w warunkach niskich cen ropy naftowej. MTO znajduje się na górnym końcu krzywej kosztów etylenu / propylenu. Sytuację pogarszają duże ilości etylenu i propylenu napływające do krakingu parowego i instalacji odwodornienia propanu na całym świecie. Ekonomia średniookresowych celów budżetowych będzie w nadchodzących latach zagrożona – stwierdził w trakcie konferencji Mike Nash, wiceprezes IHS Markit.

Prognozuje on, że wykorzystanie mocy wytwórczych w kompleksach MTO spadnie do nieco poniżej 70% w 2022 roku i pozostanie na tym poziomie przez kolejne cztery lata. Naturalnie będzie to miało negatywny wpływ na popyt na metanol.

Do połowy 2021 r. planowane jest wprawdzie uruchomienie w Chinach dwóch nowych fabryk MTO, co nieco zwiększy popyt na metanol. Ale po 2021 r. nie oczekuje się już przyrostu nowych mocy produkcyjnych. Dotychczasowe decyzje inwestycyjne dla zakładów MTO były bowiem podejmowane w okresie wyższych średnich cen ropy naftowej. Teraz ta przesłanka zniknęła.

Produkcja eter tert-butylowo-metylowego (MTBE) to wciąż największy rynek zbytu dla metanolu w Chinach.

- Metanol w zastosowaniach energetycznych w Chinach jest napędzany polityką rządu i wymaga motywacji ze strony konsumentów. Jednak obecnie nie ma w Chinach zdecydowanej polityki dotyczącej zużycia paliwa metanolowego – oceniła Xiaomeng Ma, dyrektor w IHS Markit.

Uważa ona, że w nadchodzących latach wyłączone z produkcji w Chinach zostanie 1 mln ton metanolu rocznie. Większość obiektów, które mają zredukować swoje moce wytwórcze to stare jednostki wykorzystujące technologię zgazowania, a powstające w nich chemikalia są dość drogie.

Wyświetlono: 232

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej