Artykuły - Przemysł gumowy

Rynek kauczuku na solidnych fundamentach wzrostu

14.09.2017
Autor: Krzysztof Mrówczyński
Rynek kauczuku na solidnych fundamentach wzrostu

W produkcji kauczuku coraz bardziej dominuje kontynent azjatycki, gdzie koncentruje się również większość jego globalnego zużycia. Światowa branża rośnie w stabilnym tempie 1-2% rocznie.

Sytuacja na globalnym rynku kauczuku

Produkcja kauczuku na świecie systematycznie rośnie. W 2016 r. wspięła się na nowy rekordowy poziom – 27,2 mln ton, co oznaczało wzrost w porównaniu z 2015 r. o 1,6%. Kauczuk dostępny jest na rynku w dwóch podstawowych postaciach – naturalnej oraz syntetycznej, w zależności od zastosowań, pełniąc względem siebie rolę komplementarną lub substytucyjną.

Kauczuk naturalny uprawiany jest głównie na kontynencie azjatyckim, skąd pochodzi aż 92% jego globalnej produkcji. Zdecydowanie największymi wytwórcami były w minionym roku takie kraje, jak Tajlandia (ok. 33% światowej podaży) oraz Indonezja (24%). Na kolejnych miejscach uplasowały się Wietnam, Indie oraz Chiny (wszystkie z ok. 7% udziałem). Znacznie mniejsze wolumeny kauczuku syntetycznego produkowane są w Afryce (rejon Zatoki Gwinejskiej) oraz Ameryce Południowej i Środkowej (głównie w Gwatemali, Brazylii oraz Meksyku).

Kauczuk naturalny zużywany jest głównie w procesach produkcyjnych zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie jego upraw – za aż ok. 73% konsumpcji odpowiadał bowiem region Azji i Pacyfiku. Po kilka procent jego globalnego zużycia przypada jednak również na wysoko rozwinięte kraje Europy i Ameryki Północnej, gdzie warunki klimatyczne nie pozwalają na uprawę. Ubiegłoroczna produkcja kauczuku naturalnego wyniosła 12,4 mln ton i była o 1,1% wyższa niż w 2015 r. Z kolei konsumpcja kauczuku naturalnego była w 2016 r. nieznacznie wyższa od produkcji (12,6 mln ton, po wzroście r/r o blisko 4%), czego konsekwencją było niewielkie uszczuplenie zapasów tego surowca.

Ograniczenia produkcji kauczuku naturalnego, wynikające z uwarunkowań klimatycznych powodują, iż rosnące zapotrzebowanie na kauczuk i wyroby gumowe zaspokajane jest poprzez odpowiednio szybki wzrost produkcji kauczuku syntetycznego, wytwarzanego na bazie produktów ropopochodnych (głównie butadienu i styrenu).

Wolumen światowej produkcji kauczuku syntetycznego osiągnął w 2016 r. swój nowy rekordowy wynik – 14,9 mln ton, czyli o ponad 2% więcej aniżeli w 2015 r. Stanowiło to 54,4% łącznej produkcji kauczuku na świecie. Wobec wspomnianych barier produkcji kauczuku naturalnego wskaźnik ten powoli, choć systematycznie rośnie – rok wcześniej wynosił on 54,2% dla produkcji kauczuku syntetycznego, w roku 2014 zaś 53,7%. Także w tym przypadku głównym ośrodkiem produkcyjnym jest Azja, gdzie w 2016 r. koncentrowało się ok. 52% globalnej produkcji kauczuku syntetycznego.

Za dalsze ok. 28% światowej podaży odpowiadał region EMEA, pozostałe 20% przypadało zaś na oba kontynenty amerykańskie (w największym stopniu USA i Brazylię), przy czym ostatni z regionów jako jedyny doświadczył w ubiegłym roku spadku produkcji (o blisko 2% r/r).

Minimalne różnice w stosunku do produkcji występują w strukturze regionalnej konsumpcji kauczuku syntetycznego. W 2016 r. to Azja i Pacyfik odpowiadały za ok. 55% światowego zużycia, na region EMEA przypadało 25% konsumpcji, udział Ameryk zaś był analogiczny do ich kontrybucji w światową produkcję (ok. 20%).

Chiński boom samochodowy napędza branżę

Obserwowany od kilku lat wzrost znaczenia krajów azjatyckich w globalnym przemyśle kauczukowym wynika z bezpośredniego sąsiedztwa najbardziej chłonnych, a przede wszystkim niezwykle rozwojowych rynków, takich jak Chiny czy Indie. Należy pamiętać, iż zdecydowanie najważniejszym zastosowaniem kauczuku jest produkcja opon samochodowych.

W rozwijających się krajach Azji mamy tymczasem do czynienia z trwającym od dłuższego czasu boomem motoryzacyjnym. Chiny już w 2009 r. stały się największym rynkiem sprzedaży nowych aut na świecie, lecz to, co wydarzyło się na nim na przestrzeni ostatnich kilku lat przeszło wyobrażenia nawet najśmielszych optymistów.

Wyświetlono: 8135

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej