Wiadomości - Tworzywa sztuczne ze świata

Rynek katalizatorów polipropylenowych rośnie wraz ze wzrostem konsumpcji PP

16.07.2019
Autor: Anna Jarosik

Światowy rynek katalizatorów polipropylenowych wart jest obecnie ok. 1,2 mld dolarów i do 2027 r. wzrosnąć ma do kwoty 1,9 mld dolarów. Wzrost ten można przypisać rosnącej konsumpcji polipropylenu oraz ulepszeniom technologicznym katalizatorów PP.

Podstawowe typy katalizatorów polipropylenowych obejmują katalizatory Zieglera-Natty, czyli mieszaniny różnych związków chemicznych stosowanych jako heterofazowe katalizatory stereoselektywnej polimeryzacji olefin oraz metaloceny. Jeśli chodzi o procesy produkcyjne, to uwzględniamy proces masowy oraz proces fazy gazowej.

Katalizatory Zieglera-Natty utrzymają dominację na globalnym rynku katalizatorów polipropylenowych. Od dawna są one najczęściej stosowanym typem. Zapewniają doskonałą kontrolę morfologii podczas polimeryzacji. Zostały sprawdzone komercyjnie na różnych liniach produkcyjnych w procesach masowej produkcji polipropylenu, jak również w produkcji w fazie gazowej. Katalizator Zieglera-Natty dynamizuje rozwój branży polipropylenowej, umożliwiając stosunkowo niedrogą i łatwo kontrolowaną produkcję PP. Obecnie ponad połowa produkowanego na świecie polipropylenu wykorzystuje w produkcji katalizatory Zieglera-Natty.

W przemyśle dominują heterogeniczne katalizatory na nośniku bazującym na związkach tytanu (np. TiCl3) w połączeniu z kokatalizatorami, m.in. ze związkami glinoorganicznymi, tj. trietyloglinem, Al(C2H5)3.

Jednocześnie przewiduje się, że proces produkcyjny w fazie gazowej będzie najdynamiczniej rozwijającym się procesem. Jest on podobny do procesu masowego (dziś dominującego na rynku), jeśli chodzi o monomery. Jednak różni się od konwencjonalnego procesu w masie, ponieważ w tym przypadku polimeryzację prowadzi się raczej w gazie propylenowym niż w skroplonym propylenie.

W procesie tym wytwarzany jest wysokiej jakości polipropylen (PP izotaktyczny 99%, gdzie podstawniki są ułożone we wszystkich merach jednakowo, tzn. występują zawsze po jednej stronie głównego łańcucha), z minimalną ilością polipropylenu resztkowego (PP ataktyczny, gdzie konfiguracja wszystkich merów nie jest jednakowa, ewentualnie nie powtarza się w regularnych blokach albo sekwencjach). Dodatkowo ta faza nie wymaga ręcznego usuwania pozostałości katalizatora lub ataktycznego propylenu. Jest to proces produkcji trzeciej generacji. Ekonomiczność i wysoka izotaktyczność cząsteczki polipropylenu to kluczowe czynniki napędzające globalny rynek katalizatorów polipropylenowych, jeśli chodzi o proces w fazie gazowej.

Rynek katalizatorów polipropylenowych najszybciej rośnie w Azji, zaś Chiny są największym regionem, jeśli chodzi o zużycie omawianego produktu.

Wśród kluczowych podmiotów aktywnie działających na globalnym rynku katalizatorów polipropylenowych wymienia się m.in. takie firmy, jak LyondellBasell Industries; Clariant; Mitsui Chemicals; W. R. Grace & Co oraz China Petrochemical Corporation (Sinopec Group).

Wyświetlono: 564

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej