Wiadomości - Chemia budowlana ze świata

Rynek farb na Ukrainie ważny dla polskich przedsiębiorstw

09.07.2019
Autor: Dominik Wójcicki
Rynek farb na Ukrainie ważny dla polskich przedsiębiorstw

Ukraina od lat jest istotnym partnerem polskich firm działających w branży chemii budowlanej. W minionym roku ukraińska gospodarka odnotowała najwyższy wzrost gospodarczy od siedmiu lat - PKB wzrosło tam o 3,4% w ujęciu rok do roku. Nie przełożyło się to jednak na kondycję sektora produkcji farb i lakierów.

W 2018 r., według danych Ukraińskiego Urzędu Statystycznego (State Statistics Service of Ukraine), produkcja farb i lakierów na bazie polimerów akrylowych lub winylowych rozproszonych lub rozpuszczonych w środowisku wodnym (w tym emalii i lakierów), wyniosła na Ukrainie 74,33 tys. ton. W porównaniu z rokiem wcześniejszym oznacza to spadek produkcji o 1,7%.

Z kolei produkcja farb i lakierów na bazie poliestrów zdyspergowanych / rozpuszczonych w środowisku niewodnym, gdzie waga rozpuszczalnika była większa niż 50% masy roztworu (tym emalii i lakierów), wyniosła 580 ton i zmniejszyła się o 16% względem roku wcześniejszego.

Spadek popytu był widoczny w niemal wszystkich grupach produktowych. Tylko wodno-dyspersyjny segment rynku farb i lakierów zanotował w unaszych wschodnich sąsiadów wzrost, co było w dużym stopniu związane z globalnym trendem wzrostu popularności produktów wodorozcieńczalnych.

Po pięciu miesiącach tego roku produkcja farb i lakierów na bazie polimerów była jednak już o 9,3% wyższa niż w analogicznym okresie 2018 r.

Wartość finansowa produkcji sprzedanej w odniesieniu do farb za miniony rok wyniosła 5,203 mld hrywien. Po pierwszych czterech miesiącach tego roku wartość produkcji sprzedanej sięgała 1,81 mld hrywien.

W okresie od stycznia do końca kwietnia z tytułu sprzedaży eksportowej farb ukraińskie przedsiębiorstwa uzyskały 4,3% przychodów, zatem nie jest Ukraina eksporterem tego rodzaju wyrobów. Niemniej, gdy mowa o rynku wewnętrznym, to obserwuje się zwiększony popyt na farby wyższej jakości, tj. z segmentów cenowych średniego oraz premium. W ocenie producentów farb, w ostatnich latach problemem był utrudniony dostęp do surowców, a przede wszystkim rozpuszczalników.

Jednym z producentów farb działających na Ukrainie jest polska Grupa Śnieżka. Jej wyniki za 2018 r. osiągnięte na tamtejszym rynku są pewnym świadectwem panującej sytuacji w państwie ze stolica w Kijowie. Otóż Grupa Śnieżka uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 73,45 mln zł. Nieznaczny spadek przychodów z rynku ukraińskiego w porównaniu z 2017 r. (-0,3%) był przede wszystkim rezultatem minimalnie malejącej konsumpcji wszystkich typów farb za wyjątkiem farb wodorozcieńczalnych oraz niesprzyjających warunków atmosferycznych, przez które opóźniło się rozpoczęcie sezonu remontowego.

Na pewno większą możliwość wzrostu firmy europejskie mają w zachodniej i centralnej części kraju, podczas gdy we wschodniej dominują relacje biznesowe z Rosją.

Wyświetlono: 1585

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej