Artykuły - Przemysł detergentowy

Rynek czyszczenia instytucjonalnego w szczycie koniunktury

10.01.2019
Autor: Krzysztof Mrówczyński
Rynek czyszczenia instytucjonalnego w szczycie koniunktury

Rozwiązania do czyszczenia instytucjonalnego to duży i rowojowy segment rynku detergentowego, na którym oferowane są wszelkie produkty zapewniające czystość i higienę poza domowym zaciszem.

Popyt na nie jest silnie powiązany z globalną koniunkturą, jako że ich odbiorcami są podmioty gospodarcze oraz instytucje, a wydatki na nie są pochodną osiąganych zysków i mogą w trudniejszych okresach podlegać optymalizacji. Dzięki korzystnym trendom makroekonomicznym zapotrzebowanie na środki do czyszczenia instytucjonalnego rosło w ostatnich latach w dynamicznym tempie. Pytanie dotyczy jednak tego, czy nie jesteśmy właśnie u szczytu koniunktury na tymże rynku?

Produkty nazywane zbiorczo środkami do czyszczenia instytucjonalnego i przemysłowego (I&I), lub inaczej czyszczenia profesjonalnego, odgrywają duże znaczenie w życiu gospodarczym oraz społecznym. Z jednej strony zapewniają czystość w miejscach publicznych, takich jak ulice, ważne punkty komunikacyjne (np. dworce, lotniska, stacje metra), czy obiekty zbiorowego zakwaterowania (hotele), dbając o ogólny komfort i walory estetyczne codziennego otoczenia. Z drugiej strony służą zachowaniu właściwej higieny szczególnie wrażliwych miejsc, takich jak szpitale czy szkoły, jak również miejsc codziennej pracy (biura, urzędy, zakłady produkcyjne). Nie należy również zapominać o kluczowej roli, jaką artykuły te odgrywają w zapewnieniu wymaganego poziomu czystości i dezynfekcji procesów przemysłowych, zwłaszcza tych powiązanych z produkcją żywności. Podsumowując, środki I&I wydatnie przyczyniają się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa całej społeczności, dbając o jej zdrowie i zapobieganie groźnym infekcjom. Ta olbrzymia społeczna waga wykorzystania środków do czyszczenia instytucjonalnego i związane z tym obciążenia finansowe sprawiają, iż rynek tych produktów zdecydowanie najlepiej rozwinięty jest w krajach zamożnych i zaawansowanych gospodarczo, w których odpowiedni poziom higieny otoczenia zapewniają dodatkowo surowe przepisy prawne w tym zakresie. Nic zatem dziwnego, iż liderem w wykorzystaniu tychże rozwiązań jest m.in. Unia Europejska.

Wyświetlono: 1070

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej