Wiadomości - Chemia budowlana z kraju

Rynek budowlany w obliczu lekkiego spowolnienia

10.01.2020

Polski Związek Pracodawców Budownictwa poinformował, że ostatnie miesiące na rynku budowlanym to stopniowe wyhamowanie inwestycji. Osłabienie popytu przyniosło oczekiwaną stabilizację cen i wpłynęło pozytywnie na rentowność realizowanych kontraktów. 

Jednocześnie z danych PZPB dowiadujemy się, że wyniki finansowe sektora budowlanego poprawiają się, a zaległości finansowe rosną wolniej niż w 2018 r. i wolniej niż w całej gospodarce.

Według GUS, już pierwsze półrocze ubiegłego roku upłynęło pod znakiem schłodzenia koniunktury. Spadek liczby realizowanych projektów ustabilizował ceny materiałów, usług i wynagrodzeń na rynku budowlanym, a to przełożyło się na poprawę kondycji finansowej firm. Przedsiębiorcom udało się wypracować niemal dwukrotnie wyższy wynik finansowy i poprawić wskaźniki rentowności w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Z danych Rejestru Dłużników Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej wynika, że przeterminowane zaległości firm budowlanych na koniec pierwszego półrocza 2019 r. wynosiły 4,92 mld zł. Oznacza to, że branża wprawdzie wychodzi na finansową prostą, ale problem zaległych zobowiązań cały czas istnieje. Problem z terminowym regulowaniem zobowiązań dotyczy w sumie 44,8 tys. przedsiębiorstw budowlanych, co stanowi 5,8% firm z puli firm działających, zawieszonych oraz zamkniętych i znajdujących się w KRS oraz CEiDG. Niesolidnych dłużników jest obecnie o 2195 więcej niż na koniec 2018 r.

Jak podaje PZPB, jeszcze w 2018 r. gorsze wyniki finansowe firm budowlanych paradoksalnie były spowodowane hossą na rynku. Kumulacja inwestycji doprowadziła do wzrostu cen surowców, materiałów i usług podwykonawczych. Między pierwszym kwartałem 2016 r. a drugim kwartałem 2019 r. cena asfaltu wzrosła o 76%, betonu o 44%, stali zbrojeniowej o 45%. Stawki dla pracowników zwiększyły się natomiast o ponad 30%. Ostatnie miesiące przyniosły stopniowe wyhamowanie inwestycji, co wpłynęło na oczekiwaną stabilizację cen i przełożyło się na wzrost rentowności realizowanych kontraktów przede wszystkim tych z segmentu infrastruktury transportowej i energetycznej.

Najlepiej wypadają małe i średnie spółki, czyli głównie firmy podwykonawcze, którym udało się wykorzystać ograniczone moce wytwórcze dużych wykonawców w okresie kumulacji prac i uzyskać wyższe ceny za świadczone usługi.

Wyświetlono: 1147

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej