Wiadomości - Chemia budowlana ze świata

Rynek bieli tytanowej zmaga się z trudnościami

09.06.2020
Rynek bieli tytanowej zmaga się z trudnościami

Grupa Azoty Police dokonała podsumowania sytuacji na rynku bieli tytanowej. Od początku roku ceny produktu spadają. W pierwszym kwartale tego roku był to spadek o 5% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W ocenie polskiego producenta bieli tytanowej na rynku wciąż mamy do czynienia z czynnikami powodującymi dużą niepewność. Te czynniki ograniczały popyt na biel tytanową jeszcze w 2019 r. Mowa tutaj o wojnie handlowej między Chinami a USA oraz implikacjami Brexitu. Ponadto branża odczuwała spowolnienie w produkcji przemysłowej i chemicznej na rynkach Unii Europejskiej. Zapotrzebowanie ze strony wielu sektorów znacznie spadło, szczególnie ze strony motoryzacji.

Jak zauważają władze Grupy Azoty Police, w pierwszych miesiącach tego roku podaż i popyt pozostały zasadniczo zrównoważone. Dostępność produktu była dobra, natomiast aktywność zakupowa pozostawała ograniczona. Istotnym czynnikiem wpływającym na równowagę rynkową pozostawał import konkurencyjnej cenowo bieli tytanowej z Chin do Europy, dodatkowo wspierany przez włączenie nowych mocy produkcyjnych w technologii chlorkowej przez chińską firmę Lomon Billions o łącznej wydajności 200 tys. ton rocznie. Od marca zaś zaczęto odczuwać wpływ wybuchu pandemii koronawirusa w Europie - okres ten przypadł na sezonowy wzrost zapotrzebowania na biel tytanową. Ograniczenia zakupów, odczuwane z jednej strony jako efekt wdrażania rozwiązań walki z wirusem, z drugiej strony były kompensowane przez chęć zabezpieczenia odpowiedniego poziomu zapasów przez kupujących. Wciąż nieznany jest ostateczny wpływ pandemii COVID-19 na rynek bieli tytanowej, sytuacja zmienia się dynamicznie, jednakże możliwe jest ograniczenie popytu w przypadku utrzymania się pandemii przez dłuższy okres czasu.

W lutym br. Chiny dokonały obniżki cła na niektóre towary importowane USA, co obejmie również biel tytanową.

W ocenie Grupy Azoty Police, kroki podejmowane w kierunku zakończenia wojny handlowej między USA a Chinami są bardzo dobrym sygnałem, jednak rozprzestrzenianie się koronawirusa spowodowało zwiększenie obaw gospodarczych w warunkach już pewnej niestabilności klimatu gospodarczego.

- Przewiduje się, że nadal będzie spowalniać budownictwo mieszkaniowe. Perspektywy dla przemysłu motoryzacyjnego raczej nie ulegną poprawie w najbliższym czasie. Problemy logistyczne wzrastają ze względu na rygorystyczne kontrole bezpieczeństwa na granicach oraz problemy z dostępnością samochodów ciężarowych i kierowców. Występują również logistyczne trudności na linii Chiny – Europa, co powoduje, że Chiński eksport dwutlenku tytanu do Europy ulega pewnym opóźnieniom – raportuje Grupa Azoty Police.  

Ponadto w lutym tego roku Unia Europejska opublikowała rozporządzenie delegowane, jako zmiana do rozporządzenia UE (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) substancji i mieszanin. Rozporządzenie klasyfikuje dwutlenek tytanu, jako podejrzewany o działanie rakotwórcze (kategoria 2) przez inhalację w niektórych sproszkowanych postaciach i będzie obowiązywać po 18-miesięcznym okresie przejściowym, to jest od 1 października 2021 roku.

Wyświetlono: 1717

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej