Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Ruszyła inwestycja związana z budową bloku węglowego w Puławach

01.02.2018

Elektrownia Puławy, spółka zależna Grupy Azoty Puławy, rozpoczęła postępowanie dotyczące wyboru Generalnego Realizatora Inwestycji Budowy Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach.

Informacja przedstawiona przez Grupę Azoty Pułąwy oznacza, że podjęta została decyzja o budowie bloku energetycznego w Puławach. Jednostka węglowa o mocy 100 MWe powstanie na terenie zakładowej elektrociepłowni, z którą będzie ściśle zintegrowana. Zgodnie z założeniami budżet inwestycji wynosi ok. 890 mln zł. Harmonogram zakłada, że regularna eksploatacja rozpocznie się do końca 2021 r.

Nowy blok węglowy wraz ze zmodernizowaną elektrociepłownią zakładową zapewni układ energetyczny dopasowany do realnych potrzeb spółki w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła technologicznego (oraz nadwyżek tego ciepła na potrzeby miasta). Poziom emisji CO2 będzie niższy niż w sytuacji zakładanego wcześniej bloku gazowo-parowego. Inwestycja zabezpieczy też istniejące miejsca pracy. Nowe rozwiązanie powinno przygotować spółkę na  wejście w życie nowych unijnych norm w zakresie wymaganych technologii (tzw. BAT).

Nowy blok węglowy będzie blokiem ciepłowniczo-kondensacyjnym z kotłem pyłowym węglowym, z zamkniętym układem chłodzenia z chłodniami wentylatorowymi mokrymi. Kocioł będzie posiadał zintegrowaną instalację SCR dla redukcji tlenków azotu. Reaktor katalityczny powinien obniżać stężenie NOx w spalinach z około 350 do 150 lub 75 mg/Nm3 (w zależności od kwalifikacji źródła jako rozdzielnego lub nie w stosunku do istniejącej EC). Założono, że blok węglowy będzie zaprojektowany na 50% kondensacji ze względu na stały odbiór par technologicznych przez odbiorców zewnętrznych. Zasilany będzie z istniejącej gospodarki węglowej. Założono też zastosowanie układu odsiarczania spalin metodą mokrą lub półsuchą.

Wyświetlono: 708

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej