Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Ruszył konkurs BASF dla uczniów

29.01.2015

BASF organizuję w Polsce kolejną edycję akcji edukacyjnej Chemgeneration dla uczniów w wieku 14-18 lat. Celem jest zainteresowanie ich naukami ścisłymi i ich wpływem na otaczający świat. Akcja „Bohaterowie przyszłości” polega na zidentyfikowaniu przez młodzież szkolną problemu oraz rozwiązaniu go metodami naukowymi.

- W 2011 r. stworzyliśmy edukacyjną stronę internetową CHEMGENERATION.COM z myślą o popularyzacji chemii wśród młodzieży. Najważniejszym założeniem było wzbudzenie zainteresowania naukami ścisłymi i wzmocnienie roli chemii na świecie. W 2013 r. postanowiliśmy położyć większy nacisk na rzeczywiste zaangażowanie uczniów, dlatego ogłosiliśmy dla nich konkurs naukowy, by poszerzali wiedzę o fizyce i chemii. Prawie 200 szkół średnich z dziewięciu państw, w tym Polski, zdecydowało się na uczestnictwo i zbudowanie samoczynnego mechanizmu opartego na reakcji łańcuchowej, którego działanie opierało się na serii reakcji fizycznych i chemicznych – opowiadają przedstawiciele BASF.

Cel kampanii na 2015 r. to również podniesienie świadomości uczniów gimnazjów i szkół średnich w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz atrakcyjności nauk ścisłych.

Jaka przedstawia się formuła konkursu?

Rywalizować będą uczniowskie zespoły. W skład zespołu może wejść maksymalnie pięciu uczniów i jeden nadzorujący ich nauczyciel. Grupy mają przeprowadzić badanie naukowe i opracować innowacyjne, zrównoważone rozwiązanie dla problemu istniejącego w lokalnej społeczności. Problemem tym może być marnowanie energii w szkole lub nadmierna produkcja odpadów. Chodzi o to, aby do rozwiązania problemu użyć naukowych metod.

Po pierwsze uczniowie muszą odkryć, na czym polega problem, następnie poddać go analizie i zbadać możliwe opcje rozwiązania. Artykuły zamieszczone w podręcznikach dotyczących zrównoważonego rozwoju, dostępne także dla nauczycieli w formie materiałów edukacyjnych, pomogą im w poznaniu wielu aspektów zrównoważonego rozwoju. Po fazie planowania uczniowie muszą zastosować teorię w praktyce i wdrożyć przyjazne środowisku rozwiązanie. Pracę trzeba udokumentować zdjęciami i krótkim filmem, przedstawiającymi odkryty problem, działania ukierunkowane na znalezienie rozwiązania oraz zastosowane metody naukowe.

Aby pomóc uczniom i nauczycielom w przygotowaniu się do konkursu BASF opracował materiały edukacyjne w postaci podręczników i planów lekcyjnych.

Podręczniki omawiają trzy kluczowe trendy globalne przewidywane w przyszłości i zawierają artykuły naukowe, które opisują związek między zrównoważonym rozwojem a nauką na poziomie globalnym. Teksty przedstawiają najnowsze wyniki badań i innowacje. Szkoły uczestniczące w konkursie otrzymają natomiast plany lekcyjne do wykorzystania na lekcjach biologii, chemii, fizyki, wiedzy o społeczeństwie, tak by możliwe było zapoznanie się z tematem zrównoważonego rozwoju z wielu punktów widzenia.

Zwycięzcy otrzymają nagrody. Najlepszy zespół (uczniowie plus nadzorujący nauczyciel chemii) dostaną tablety. Poza tym szkoła, w której uczą się zwycięzcy wzbogaci się o tablicę multimedialną oraz rzutnik multimedialny. Nagroda dla drugiego i trzeciego zespołu to także tablety. Przyznana zostanie dodatkowo nagroda publiczności: prezentacje i filmy dostarczone w ramach konkursu zostaną bowiem opublikowane na stronie CHEMGENERATION.COM, a odwiedzający ją będą mogli głosować. Film, który uzyska najwięcej głosów otrzyma nagrodę publiczności w postaci tabletów.

Patronem konkursu naukowego "Bohaterowie przyszłości" jest "Chemia i Biznes".

Wyświetlono: 1083

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej