Artykuły - Przemysł kosmetyczny

RSPO z perspektywy firmy produkującej wyroby końcowe

19.11.2019
Autor: Mirosława Margula, Cosmed SA
RSPO z perspektywy firmy produkującej wyroby końcowe

Olej palmowy pozyskuje się z olejowca gwinejskiego (Elaeis guineensis) zwanego palmą oleistą. Jest to roślina pochodząca z Afryki, uprawiana na plantacjach w strefie klimatu tropikalnego w różnych częściach świata.

Najwięcej plantacji znajduje się w Azji Południowo-Wschodniej. Główni producenci oleju palmowego to Indonezja i Malezja. Oba te kraje pokrywają ponad 85% światowego zapotrzebowania na ten surowiec.

Palma oleista to jedna z najbardziej wydajnych roślin. Jej wydajność jest około czterokrotnie wyższa niż innych roślin oleistych, a olej palmowy jest jednym z najtańszych olejów, szeroko stosowanym w różnych gałęziach przemysłu. W największych ilościach jest wykorzystywany w przemyśle spożywczym. Stosuje się go również do produkcji kosmetyków, wyrobów chemii gospodarczej, środków powierzchniowo czynnych, smarów oraz świec.

Jego popularność wiąże się z dużym zużyciem, a więc także jego produkcją na ogromną skalę. „Dzikie” plantacje oleju palmowego przyczyniają się do wylesień lasów tropikalnych charakteryzujących się dużą różnorodnością gatunkową. Redukcja powierzchni lasów powoduje zmniejszenie bioróżnorodności i grozi bezpowrotnym wyginięciem wielu gatunków roślin i zwierząt.

RSPO – w zgodzie z naturą

W 2004 roku została utworzona organizacja RSPO, czyli „The Roundtable on Sustainable Palm Oil”. Organizacja ta promuje wykorzystanie oleju palmowego oraz oleju z ziaren palmowych pochodzących ze zrównoważonych upraw, a więc nie przyczyniających się do wyniszczania naturalnych ekosystemów, nie oddziałujących w negatywny sposób na środowisko chociażby przez wycinanie lasów pod uprawę palm oleistych.

RSPO jest równocześnie systemem certyfikacji oleju palmowego, produktów na bazie oleju palmowego oraz na bazie pochodnych oleju palmowego. System ten wymaga od producentów przestrzegania kilku zasad, w tym przejrzystości systemu zarządzania, ochrony zasobów naturalnych oraz przeprowadzania oceny skutków społecznych i środowiskowych. Członkami RSPO są m.in. plantatorzy, rafinerie, producenci i sprzedawcy oleju palmowego oraz surowców wytwarzanych na jego bazie, producenci kosmetyków i środków czystości, organizacje pozarządowe.

W listopadzie 2005 r. członkowie RSPO sformułowali zasady i kryteria dotyczące proekologicznej produkcji oleju palmowego. Te zasady to: transparentność działania, zgodność z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi, deklaracja zapewnienia długoterminowej ekonomicznej rentowności, stosowanie dobrych praktyk produkcyjnych, odpowiedzialność za środowisko i zachowanie bogactwa naturalnego oraz bioróżnorodności, odpowiedzialne traktowanie pracowników, odpowiedzialny rozwój nowych plantacji oraz ciągły rozwój w istotnych obszarach prowadzonej aktywności.

Wyświetlono: 1188

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej