Nowości - Chemia budowlana z kraju

Różne zastosowania środków matujących na bazie krzemionki

06.05.2019
Autor: Anna Jarosik

Globalny rynek środków matujących na bazie krzemionki wart jest 496,6 mln dolarów i rośnie w tempie 5,2% w ujęciu rocznym aż do 2026 r. Największe zapotrzebowanie na środki matujące na bazie krzemionki pochodzi z segmentu produkującego powłoki do drewna i powłoki przemysłowe.

Obecne zapotrzebowanie na farby i powłoki z matowym wykończeniem o niskim połysku jest mniejsze niż w przypadku farb i powłok z błyszczącym wykończeniem. Użytkownicy końcowi, zwłaszcza w branży motoryzacyjnej, preferują błyszczące wykończenia, choć i tu dostrzegalne są zmiany trendów pod kątem matowego wykończenia. Jednak z tego względu zapotrzebowanie na farby i powłoki z matowym wykończeniem, o niskim połysku, rośnie w umiarkowanym tempie. Środki matujące są szeroko stosowane w powłokach architektonicznych ze względu na preferencje konsumentów. Okazuje się, że powierzchnie o niskim połysku uważa się za mniej niepokojące wizualnie, zwłaszcza dotyczy to większych pomieszczeń. Przewiduje się, że wzrost zapotrzebowania na matowe wykończenia wraz z rozwojem branży motoryzacyjnej i budowlanej będą napędzać zapotrzebowanie na środki matujące w różnych formulacjach, zwłaszcza tych do powlekania drewna.

Środki matujące pomagają w kontrolowaniu połysku powierzchni, na którą są nakładane. Mają postać drobnych cząstek, które są rozproszone (zdyspergowane) w farbach i powłokach. Rozpraszają światło padającego na powierzchnię. Pomaga to uzyskać matowe wykończenie, ewentualnie zmniejszyć połysk powierzchni, na którą są nakładane.

Krzemionka jest głównym surowcem używanym do produkcji środków matujących. Strącona krzemionka, która jest bezpostaciową odmianą krzemionki oraz zmatowiona, koloidalna krzemionka to dwa główne rodzaje przetworzonej krzemionki, stosowane do wytwarzania środków matujących.

Środki matujące na bazie krzemionki mają wysoką skuteczność pod względem siły matowania. Powłoki zawierające środki matujące na bazie krzemionki mogą być ponownie powlekane. Tego typu środki matujące są używane w praktycznie wszystkich rodzajach powłok. Wyjątkiem są powłoki proszkowe. Na rynku istnieją dwa główne rodzaje środków matujących na bazie krzemionki: niepoddane obróbce środki matujące na bazie krzemionki oraz środki matujące na bazie wosku po obróbce. Obydwa typy są stosowane w różnych aplikacjach do powlekania.

W oparciu o technologię, globalny rynek środków matujących na bazie krzemionki dzieli się na środki rozpuszczalnikowe, wodorozcieńczalne i inne, w tym m.in. na proszkowe i utwardzane promieniami UV.

Wodorozcieńczalne środki matujące na bazie krzemionki są przyjazne dla środowiska i najczęściej wykorzystywane w produkcji farb i powłok. Te rodzaje środków matujących na bazie krzemionki generują znikome ilości lotnych związków organicznych. Jednocześnie mają doskonałą kompatybilność z żywicami wodnymi. Segment ten rozwija się w najszybszym tempie, jeśli chodzi o dynamikę wzrostu sektora.

Zapotrzebowanie na powłoki utwardzane promieniowaniem UV znacznie wzrosło w ostatnich latach. Główne czynniki wpływające na wybór powłok do każdego zastosowania obejmują trwałość, efektywność kosztową i emisję LZO. Niestety obecnie technologia środków matujących nie jest kompatybilna z powłokami utwardzanymi promieniami UV. W związku z tym spodziewane jest, że wzrost preferencji dla powłok utwardzanych UV może wpłynąć ograniczająco na rynek środków matujących na bazie krzemionki, chyba że opracowana zostanie alternatywna technologia matowienia, która będzie zgodna z powłokami utwardzanymi promieniami UV.

Pod względem zastosowania, globalny rynek środków matujących na bazie krzemionki obejmuje powłoki przemysłowe, drewniane, architektoniczne (konstrukcyjne), powłoki samochodowe oraz inne (skóry i tekstylia). Szeroki zakres stanowią powłoki przemysłowe, które mogą być dalej dzielone ze względu na powlekany materiał, tj. na metale, papiery, tworzywa sztuczne, farby drukarskie i inne (w tym szkło).

Powłoki przemysłowe są dominującym segmentem światowego rynku środków matujących na bazie krzemionki. Jednocześnie ocenia się, że obecny wzrost w powłokach drewnianych i architektonicznych znacząco napędzą zapotrzebowanie na środki matujące na bazie krzemionki. Dodatkowo wzrost i zmieniające się preferencje konsumentów w odniesieniu do niskiego połysku i matowych wykończeń w tych zastosowaniach doprowadzą do wzrostu zapotrzebowania na środki matujące.

Azja jest głównym konsumentem środków matujących, a w szczególności tych na bazie krzemionki.

Główne firmy w branży to Evonik Industries; W.R. Grace & Company; PPG Industries; PQ Corporation; The Lubrizol Corporation; Imerys oraz AkzoNobel.

Wyświetlono: 1943

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej