Wiadomości - Tworzywa sztuczne z kraju

Rozbudowa zakładu Alpla w Radomsku

13.05.2020

W zakładzie recyklingu PET firmy Alpla Poland w Radomsku uruchomiono nowy system wytłaczania rPET. Tym samym moce produkcyjne dla tworzywa rPET (PET pochodzący z recyklingu materiału poużytkowego) zostanie podwojona z 15 tys. ton do 30 tys. ton rocznie.

- Naszym kluczowym celem jest rozwój działań związanych z recyklingiem w perspektywie roku 2025 r. Każdy, kto śledzi działania Alpla dobrze o tym wie. Pod koniec 2018 r. podpisaliśmy globalne zobowiązanie dotyczące nowej gospodarki tworzywami sztucznymi - inicjatywę Fundacji Ellen MacArthur, która to deklaracja zobowiązuje nas do zainwestowania łącznie 50 milionów euro w realizację przyjętego celu. Poważnie podchodzimy do tego dobrowolnego zobowiązania i zainicjowaliśmy kilka międzynarodowych projektów, takich jak budowa zakładu recyklingu w Tajlandii. Inwestujemy również w rozbudowę i ulepszenie naszych istniejących zakładów recyklingu. Celem jest przetworzenie jeszcze większej ilości materiału pochodzącego z recyklingu w cyklu „od butelki do butelki” i uczynienie procesów produkcyjnych w naszych zakładach recyklingu bardziej zrównoważonymi dzięki dokonywanym modernizacjom – komentuje Georg Lässer z firmy Alpla.

W Radomsku działać zaczęła druga już linia do wytłaczania rPET. Tamtejszy zakład recyklingu PET produkuje rocznie 30 tys. ton płatków z materiału pokonsumpcyjnego. Z tej liczby do tej pory wytłaczano 15 tys. ton rocznie, aby wyprodukować PET pochodzący z recyklingu. Dzięki nowemu systemowi wydajność rPET wzrośnie do 30 tys. ton.

- W rezultacie podwajamy wydajność wysokiej jakości rPET, który może być następnie wprowadzony z powrotem do cyklu produkcyjnego butelek. W dużym stopniu uda się w ten sposób uniknąć recyklingu, np. użycia płatków do produkcji folii lub ich zastosowania w przemyśle tekstylnym. Zamiast tego 30 tys. ton rPET klasy spożywczej zostanie wykorzystane wyłącznie do produkcji nowych opakowań dla klientów europejskich, zgodnie z zasadą „od butelki do butelki”. Co więcej, cały materiał wejściowy, znany jako „materiał pokonsumencki”, pochodzić będzie z Polski i krajów sąsiednich. Sam nowy system wytłaczania jest dostarczany przez austriacką firmę Starlinger, której najnowocześniejszą technologię recyklingu Alpla stosuje od wielu lat – dodaje Georg Lässer.

Oprócz technicznej rozbudowy zakładu, także dostawy energii do niego zostały całkowicie zmienione na odnawialne źródła.

Wyświetlono: 613

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej