Wiadomości - Tworzywa sztuczne ze świata

Równowaga na rynku etylenu i nadprodukcja w branży propylenu

27.11.2018
Autor: Dominik Wójcicki
Równowaga na rynku etylenu i nadprodukcja w branży propylenu

W ujęciu globalnym panuje niemal idealna równowaga, jeśli chodzi o podaż i popyt na etylen, będący podstawowym surowcem petrochemicznym dla dalszej produkcji wielu materiałów. W przypadku propylenu występuje natomiast nieznaczna przewaga po stronie podażowej, skutkująca niewielką nadprodukcją.

Bieżącą sytuację na rynku olefinowym omówiono podczas niedawnego wydarzenia The OXO Conference 2018, które odbyło się w Warszawie i zostało zorganizowane przez Grupę Azoty. Spotkanie miało na celu wskazanie kluczowych trendów rynkowych odnoszących się do sektora plastyfikatorów i alkoholi OXO; omówienia rozwoju, regulacji prawnych i logistyki produktów w omawianym obszarze oraz przybliżenia pochodnych OXO i ich zastosowania. Punktem wyjścia do jakiejkolwiek dalszej analizy musiało być jednak wskazanie najistotniejszych czynników wpływających na sektor olefin, od których to rozpoczyna się łańcuch produktowy dla alkoholi OXO.

W swoim wystąpieniu  Helen Weeks, dyrektor wykonawcza IHS Markit, czyli agencji specjalizującej się w badaniach rynku chemicznego dokonała charakterystyki rynku surowców służących do dalszej produkcji w segmencie alkoholi OXO.

W światowej branży etylenowej dominuje w tej chwili rozwijanie produkcji w Azji i Stanach Zjednoczonych i jej ograniczanie w Europie. Mimo tego aktualna sytuacja rynkowa cechuje się zbilansowaniem na linii podaż – popyt. W tej chwili światowe instalacje do produkcji etylenu posiadają nominalne moce wytwórcze na poziomie 160,5 mln ton rocznie, podczas gdy konsumpcja etylenu w 2018 r. wyniesie 161,1 mln ton. Jest to zatem niemal idealna sytuacja z punktu widzenia wytwórców.

W największej mierze produkcja etylenu na świecie odbywa się poprzez wykorzystanie materiału wsadowego, jakim jest nafta. Krakery naftowe odpowiadają za 41% istniejącej podaży etylenu. Drugie miejsce pod tym względem zajmują krakery sięgające po etan (40%). Dalsza produkcja jest już dość śladowa: propan – 8%, butan – 5%.

Jeśli chodzi zaś o dalsze wykorzystanie etylenu, to jest on w największej mierze stosowany do produkcji tworzyw sztucznych: polietylenu wysokiej gęstości – 29%; liniowego polietylenu niskiej gęstości – 19%, polietylenu niskiej gęstości – 14%. W odniesieniu do zastosowań niezwiązanych z poliolefinami dominuje produkcja tlenku etylenu – 15% oraz materiałów z łańcucha winylowego – 9% oraz styrenów – 5%.

Nieco inne uwarunkowania panują natomiast na rynku propylenu. Tutaj moce produkcyjne obliczane są na 111,8 mln ton, natomiast bieżące zapotrzebowanie sięga 105,5 mln ton, co tworzy lekką nadprodukcję.

Propylen w największej ilości powstaje jako produkt uboczny w ramach produkcji etylenu – 45% produkcji odbywa się w krakerach parowych. Dalsze 34% mocy wytwórczych dla propylenu zainstalowanych jest w rafineriach, a 11% w kompleksach wykorzystujących metodę PDH, która za kilka lat będzie także udziałem Grupy Azoty. W oparciu o metatezę (taką z kolei instalację buduje PKN Orlen) produkowanych jest natomiast 4% propylenu dostępnego w ujęciu globalnym.

Propylen w zdecydowanej większości służy do produkcji polipropylenu – aż 65% propylenu idzie właśnie na ten cel. W dalszej kolejności jest propylen wykorzystywany do produkcji tlenku propylenu – 8% i alkoholi OXO – 7%, akrylonitrylu 0 6% i kumenu – 5%.

Światowa produkcja etylenu nieprzerwanie rośnie od wielu lat, przy czym w tym wzroście uczestniczy przede wszystkim Azja (obecnie ok. 70 mln ton produkcji rocznie i Stany Zjednoczone – ok. 45 mln ton produkcji). Dla porównania w Europie w XXI wieku nie powstał żaden nowy kraker etylenowy, a kilka zostało zamkniętych. Produkcja etylenu na naszym kontynencie to nieco ponad 20 mln ton w 2018 r. Wedle przedstawionych w trakcie konferencji szacunków za pięć lat produkcja etylenu sięgać ma ok. 220 mln ton. W Azji wzrośnie ok 28% względem końca 2018 r., a w Stanach Zjednoczonych o ok. 25%. W Europie ma być bez zmian, choć niedawno budowę krakera na naszym kontynencie zapowiedział INEOS. Nie zmieni to faktu, że działające tutaj instalacje będą się posiłkować eksportem etylenu.

Wyświetlono: 1250

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej