Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

Rośnie rola podfosforynu sodu

16.10.2019
Autor: Anna Jarosik

Podział rynku podfosforynu sodu (inaczej fosfinianu sodu) uwzględnia jego funkcje, m.in. jako czynnika redukującego, katalizatora, stabilizatora i jako półproduktu chemicznego. Uwzględnia też zastosowania, m.in. w galwanizacji, w procesach uzdatniania wody, w produkcji chemicznej i farmaceutycznej. Wartość tego rynku wynosi 664 mln dolarów przy wzroście 5%.

Zgodnie z raportem, wzrost tego rynku związany jest z coraz większym wykorzystaniem podfosforynu sodu w branży motoryzacyjnej, elektronicznej, uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz w branży budowlanej. Oczekuje się, że także w sektorze spożywczym pojawi się nowe zastosowanie końcowe dla podfosforanu sodu. Chodzi przede wszystkim o jego rolę przeciwutleniającą, stabilizującą oraz jako środka przeciwdrobnoustrojowego.

Podfosforyn sodu działa jako środek redukujący do bezprądowego niklowania (czyli w chemicznej redukcji jonów niklu). Niklowanie bezprądowe znajduje zastosowanie zarówno w przemyśle elektronicznym, jak i motoryzacyjnym. W sektorze związanym z procesami uzdatniania wody i oczyszczania ścieków podfosforyn sodu działa jako czynnik redukujący, zmniejszający zawartość jonów metali w wodzie i odpadach przemysłowych przed ich wykorzystaniem czy też zwrotem do środowiska naturalnego. Z tego też względu uznaje się, że spośród różnych funkcji, które pełni podfosforyn sodu, to właśnie rola środka redukującego ma przed sobą największa przyszłość.

Podfosforyn stosuje się w galwanotechnice (tj. elektrolitycznym wytwarzaniu powłok na rozmaitych podłożach, zarówno metodą osadzania na podłożu substancji pochodzących z elektrolitu, jak i metodą przetwarzania materiału podłoża). Przykładowo, branża motoryzacyjna i elektroniczna wykorzystuje niklowanie bezprądowe, czyli autokatalityczną technikę chemicznego nanoszenia powłok niklowo-fosforowych lub niklowo-borowych na określone. Wysoka odporność na korozję tak uzyskanej powierzchni sprawia, że jest to idealny wybór dla obu branż.

Dodatkowo podfosforyn sodu zyskuje szerokie uznanie w różnych zastosowaniach przemysłowych ze względu na swe wielofunkcyjne właściwości. Jego zastosowanie jako środka redukującego w bezprądowym niklowaniu powoduje, że jest to idealny produkt w przemyśle motoryzacyjnym, elektronicznym i chemicznym.

Wyświetlono: 821

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej