Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

Rosja podnosi produkcję kwasu tereftalowego

02.08.2018

Koncern Sibur inwestuje w rozwój mocy produkcyjnych dla kwasu tereftalowego (PTA). Od 2019 r. produkować będzie 350 tys. ton surowca rocznie w miejscowości Błagowieszczeńsk, już w azjatyckiej części kraju.

Aktualnie rosyjski przemysł tworzyw sztucznych musi bazować na imporcie PTA, gdyż lokalne moce wytwórcze są w tym zakresie zbyt małe. Za kilkanaście miesięcy sytuacja ma jednak ulec zmianie. Produkcja ma być nie tylko większa, ale też wydajniejsza i prowadzona w bardziej ekologiczny sposób.

Sibur zapowiedział bowiem, że modernizacji poddanych zostanie 11 istniejących linii produkcyjnych. Ponadto odnowionych zostanie150 jednostek podstawowego sprzętu produkcyjnego i większość urządzeń pomocniczych, co podniesie bezpieczeństwo przemysłowe kompleksu w Błagowieszczeńsku, jego niezawodność i wydajność. Przewiduje się, że emisje wydostające się do atmosfery ulegną dwukrotnemu zmniejszeniu dzięki budowie nowoczesnego gazowego utleniacza katalitycznego i ulepszeniu wszystkich systemów oczyszczania emisji gazów. Przejście na filtry próżniowe obrotowe przełoży się na 1,5-krotnie niższe zrzuty ścieków przemysłowych z produkcji kwasu tereftalowego. Dodatkowo, usprawnienie procesu produkcji praktycznie uniemożliwi nadmierne parowanie do atmosfery, wynikające ze znacznego wydzielania się ciepła podczas syntezy kwasu tereftalowego. Poprawiona zostanie również efektywność energetyczna zakładu.

Oczyszczony kwas tereftalowy (PTA) jest stosowany głównie jako surowiec do produkcji politereftalanu etylenu (PET), włókien poliestrowych oraz włókien poliamidowych o dużej wytrzymałości na zrywanie. Surowy kwas tereftalowy (CTA) otrzymuje się w wyniku katalitycznego utleniania paraksylenu tlenem zawartym w sprężonym powietrzu. W kolejnym etapie, poprzez katalityczne uwodornienie zanieczyszczeń zawartych w CTA, otrzymuje się oczyszczony kwas tereftalowy PTA.

Wyświetlono: 327

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej