Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Rekordowy zysk Grupy Lotos w 2017 r.

09.03.2018
Rekordowy zysk Grupy Lotos w 2017 r.

W 2017 r. Grupa Lotos osiągnęła najwyższy w swojej historii skonsolidowany zysk netto w wysokości 1,7 mld zł, co oznacza wzrost o 65% względem roku wcześniejszego. Przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 24 mld zł, czyli wzrosły o 15% w ujęciu rok do roku. Zadłużenie netto na koniec 2017 r. spadło z 4,8 mld zł do 2,5 mld zł.

Pozytywny wpływ na wyniki firmy miało w otoczenie makroekonomiczne. Średnioroczne notowania ropy naftowej oraz gazu ziemnego były wyższe od założeń Grupy Lotos odpowiednio o 8% i 15%. Lepsze od oczekiwanych – o około 15% – były także cracki produktowe na olej napędowy oraz lekki olej opałowy. Crack produktowy na benzynę motorową kształtował się nieznacznie poniżej założeń strategii – odchylenie o 1%. Średnioroczny kurs dolara wyniósł 3,78 PLN/USD wobec zakładanego 4,09 PLN/USD.

W 2017 r. Lotos zwiększył do 88,2 mln baryłek zasoby wydobywalne 2P. Jest to rezultat rozpoznania dodatkowych ok. 5 mln boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej) w ramach złóż obszaru Sleipner oraz przeniesienia ok. 13 mln boe zasobów złoża Yme z kategorii 2C do kategorii 2P. Średnie wydobycie wyniosło w 2017 r. niemal 22,9 tys. boe/d. Wszystkie wymienione wskaźniki są zgodne z ustaloną ścieżką strategiczną dla segmentu wydobywczego w strategii Grupy Lotos na lata 2017-2022, tj. wydobycie na poziomie 22 tys. boe/dzień, rezerwy 2P o wartości 60 mln boe.

W 2017 r. Lotos wydobył 8,4 mln boe węglowodorów. O 14% mniejsze wydobycie względem roku 2016 spowodowane było naturalnym sczerpywaniem się złóż na Litwie i w Norwegii oraz przestojami remontowymi infrastruktury wydobywczej na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Dla zapewnienia realizacji strategii w segmencie wydobywczym Lotos podjął w pierwszej połowie 2017 r. decyzję o restrukturyzacji tego obszaru poprzez przeniesienie kompetencji i aktywów do wyspecjalizowanej spółki holdingowej Lotos Upstream. Jej zadaniem jest sprawne zarządzanie międzynarodową działalnością wydobywczą Lotosu, w tym decydowanie o kierunkach nowych inwestycji. Celem spółki jest również powiększanie portfela aktywów oraz maksymalizacja jego wartości. W grudniu 2017 r. Lotos Upstream stał się właścicielem spółek Lotos Norge oraz Lotos Geonafta, znajdujących się wcześniej w portfelu Lotos Petrobaltic. Poprzez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Lotos Upstream realizowana będzie większość inwestycji w tym segmencie, określonych w strategii Grupy Lotos, na poziomie minimum 3 mld zł.

W ubiegłym roku rafineria w Gdańsku przerobiła ponad 9,6 mln ton ropy naftowej. Na nieco niższy przerób, w porównaniu z wynikiem 10,4 mln ton za 2016 r., wpłynął planowany, sześciotygodniowy postój remontowy.

- Dywersyfikacja surowcowa ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia stabilnych dostaw ropy naftowej do rafinerii w Gdańsku i poprawy efektywności przerobu surowca, jak również krajowego bezpieczeństwa w sektorze energii. Po raz pierwszy w historii rafineria Lotosu przerabiała surowiec kanadyjski i amerykański. Poziom dywersyfikacji zakupu surowców w 2017 r. wyniósł blisko 22%. Pod koniec minionego roku Grupa Lotos podpisała pierwszą w historii polskich rafinerii umowę terminową na dostawę amerykańskiej ropy naftowej. W wyniku realizacji umowy w pierwszym kwartale bieżącego roku rafineria w Gdańsku osiągnęła w przerobie aż 40% udział gatunków ropy naftowej z kierunków innych niż wschodni.

Wyświetlono: 285

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

z kraju

ze świata

Wrzesień 2018
12
3456789
10111213141516
17181920
212223
242526
27282930
więcej