Wiadomości - Chemia budowlana z kraju

Rekordowe inwestycje Grupy Śnieżka

24.09.2019

Grupa Śnieżka realizuje największy w swojej historii cykl inwestycyjny. W latach 2018-2022 nakłady na ten cel mają wynieść ponad 300 mln zł.

W pierwszym półroczu 2019 r. nakłady inwestycyjne w Grupie Kapitałowej Śnieżka wyniosły 116,2 mln zł i były o 211,3% wyższe niż w analogicznym okresie roku wcześniejszego. Główna ich część została przeznaczona na nabycie 80% udziałów w węgierskiej spółce Poli-Farbe. To jednak tylko jeden z elementów największego w historii Śnieżki projektu inwestycyjnego zaplanowanego na lata 2018-2022.

Poza akwizycją Poli-Farbe (wartość tylko tej transakcji przekroczyła łączne nakłady inwestycyjne poniesione przez Śnieżkę w całym 2018 roku) największym przedsięwzięciem jest budowa nowoczesnego Centrum Logistycznego. Powstanie ono na zakupionej w ubiegłym roku 14,95 ha działce w Zawadzie k. Dębicy, w pobliżu autostrady A4. Cała inwestycja – której celem jest jeszcze bardziej efektywne i tańsze zaopatrywanie rynku w produkty Śnieżki – ma zostać oddana do użytku w pierwszym kwartale 2022 r. Planowany koszt budowy pierwszego etapu, tj. hali magazynowej to 76,64 mln zł.

Śnieżka konsekwentnie inwestuje również w rozwój organiczny. Do końca 2019 roku planowane jest m.in. zakończenie modernizacji (w tym automatyzacji) i rozbudowy linii w zakładach produkcyjnych w Lubzinie, a w pierwszym kwartale 2020 r. w Pustkowie. Z kolei na początku 2020 roku powinny zakończyć się główne wdrożenia zaplanowane w ramach transformacji cyfrowej Change IT, realizowanej w Śnieżce we współpracy z SAP Polska. Nowe oprogramowanie ma zapewnić Śnieżce kolejne przewagi konkurencyjne w zakresie nowoczesnych metod zarządzania sprzedażą oraz relacjami z klientem.

Po zakończeniu okresu rekordowych inwestycji przewidywane jest ograniczenie wydatków inwestycyjnych.

­– Wszystkie inwestycje, które realizujemy mają umocnić i zmienić Śnieżkę tak, abyśmy generowali wyższe przepływy pieniężne na przestrzeni wielu lat i byli w pełni konkurencyjni do największych koncernów globalnych z naszej branży, działających w rejonie Europy Środkowo - Wschodniej. Nie wykluczamy kolejnych inwestycji, zwłaszcza w przypadku nadarzających się okazji rynkowych, ale na tę chwilę w pełni koncentrujemy się na trwających i rozpoczynających się projektach. Po zakończeniu cyklu inwestycyjnego chciałbym, aby poziom zadłużenia zmniejszył się do konserwatywnego z naszego punktu widzenia poziomu 1x EBITDA, przy utrzymaniu naszej wieloletniej praktyki dzielenia się wypracowywanymi zyskami z akcjonariuszami w formie dywidend – mówi Piotr Mikrut, prezes Śnieżki.

Wyświetlono: 730

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej