Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Rekompensaty dla spółek chemicznych

11.08.2020

Urząd Regulacji Energetyki zakończył pierwszy proces przyznawania rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych. Do przedsiębiorstw z sektorów energochłonnych, w tym branży chemicznej, powędrowało 340 mln zł rekompensat za 2019 rok.

Pieniądze te to konsekwencja wejścia w życie nowego systemu wsparcia dla podmiotów wykonujących działalność w sektorach i podsektorach energochłonnych. Rekompensaty przyznawane są w związku z przenoszeniem kosztów zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na ceny energii elektrycznej zużywanej do wytwarzania produktów przez te podmioty. System rekompensat dla odbiorców energochłonnych ma ograniczyć ryzyko relokacji przedsiębiorstw, które rozważają przeniesienie działalności do innego regionu ze względu na wysokie koszty pośrednie, które muszą ponosić w naszym kraju (tzw. carbon leakage). Rekompensaty przyznawane są w drodze decyzji administracyjnych wydawanych przez Prezesa URE na wniosek uprawnionych podmiotów. Do końca marca 2020 r. wnioski o przyznanie rekompensat złożyło 28 podmiotów.

- System wsparcia wymagał od nas rozpoznania nowych obszarów związanych z działalnością branż energochłonnych, jak zakłady chemiczne, zakłady azotowe czy papiernie, a także zagadnień związanych z szeroko rozumianym systemem handlu uprawnieniami do emisji. W tym roku z systemu skorzystały podmioty, które zrezygnowały z rekompensat przewidzianych w ustawie cenowej i dlatego pula rekompensat sektorowych nie została w całości rozdysponowana. W przyszłym roku spodziewamy się większej liczby wnioskodawców – ocenia Rafał Gawin, prezes Urzędu.

W wyniku analizy i weryfikacji wniosków Prezes URE przyznał wsparcie na łączną kwotę ponad 340  mln złotych. Najwyższa z rekompensat wyniosła ponad 69 mln. Z systemu wsparcia skorzystało 25 przedsiębiorstw, które jednocześnie musiały zrezygnować ze wsparcia przewidzianego w ustawie z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa prądowa).

Maksymalny limit środków finansowych przeznaczonych na wsparcie dla sektorów i podsektorów energochłonnych za 2019 i 2020 rok został określony w ustawie o systemie rekompensat i wynosi po 890 mln na każdy rok. Środki na rekompensaty pochodzą z wpływów z aukcji uprawnień do emisji CO2 (przy czym jest to nie więcej niż 25% wszystkich uzyskanych z aukcji środków).

Z szeroko pojętej branży chemicznej pieniądze z tytułu rekompensaty trafiły do takich przedsiębiorstw, jak:

CIECH Soda Polska – 10,61 mln zł

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy – 46,64 mln zł

Grupa Azoty ZAK – 16,15 mln zł

PKN Orlen – 12,47 mln zł

Luvena – 367,4 tys. zł

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police – 8,33 mln zł

Grupa Azoty SA (Jednostka Dominująca w Tarnowie) – 13,99 mln zł

PCC Rokita – 20,61 mln zł

CIECH Vitrosilicon – 103,3 tys. zł

Synthos – 361,15 tys. zł

PCC MCAA – 360,87 tys. zł

Wyświetlono: 612

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej