Nowości - Przemysł opakowaniowy z kraju

Redukcja odpadów opakowaniowych dzięki innowacyjnej folii

21.07.2017

Spółka Eurocast realizuje badawczo – rozwojowy projekt, który ma na celu minimalizację odpadów opakowaniowych poprzez wprowadzenie nowoczesnej folii polipropylenowej o właściwościach wielokrotnego otwierania i zamykania.

Projekt obejmuje przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych zmierzających do opracowania innowacyjnej folii polipropylenowej typu CAST, która zostanie wdrożona do działalności produkcyjnej firmy, a następnie wprowadzona na rynek. Projektowana folia będzie mogła zostać użyta do pakowania produktów w atmosferze modyfikowanej (MAP) bez wcześniejszej laminacji z innymi foliami. Dotychczasowa produkcja tego typu opakowań miała być – w ocenie firmy Eurocast - wysoce nieprzyjazna dla środowiska naturalnego. Wielowarstwowe kompozyty różnych materiałów (np. polietylenu i PET lub polipropylenu i PET) nie nadają się bowiem do recyklingu.

W wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych zostanie zaoferowany innowacyjny produkt, czyli wielowarstwowa, barierowa monofolia z funkcją ponownego zamknięcia, umożliwiająca m.in. zmniejszenie wagi opakowania (poprzez wyeliminowanie folii PET, które to tworzywo ma gęstość wyższą od PP), dzięki czemu zmniejszona zostanie ilość surowca wykorzystywanego do produkcji wieczka, tym samym zmniejszy się ilość wprowadzanych opakowań na rynek oraz zmniejszy się masa powstającego odpadu opakowaniowego. Innowacją będzie również wydłużenie przydatności produktu do spożycia poprzez istnienie ponownego zamknięcia, mającego za zadanie zabezpieczenie przed wysychaniem/psuciem się produktu. Inne cechy produktu to choćby 100% recycling opakowania ze względu na strukturę folii.

Przeprowadzone przez rzecznika patentowego analizy potwierdziły, że na chwilę obecną rozwiązanie w postaci wielowarstwowej monofolii z funkcją ponownego zamykania jest rozwiązaniem pionierskim na skalę światową.

Wyświetlono: 3601

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej