Wiadomości - Tworzywa sztuczne ze świata

Recykling polichlorku winylu stale wzrasta

15.07.2020
Recykling polichlorku winylu stale wzrasta

W 2019 r. w ramach porozumienia branżowego VinylPlus poddano recyklingowi w Europie 771,31 tys. ton odpadów polichlorku winylu, co jest wynikiem o 4,3% lepszym niż w roku wcześniejszym.

Dobrowolna inicjatywa VinylPlus zrzesza firmy przetwarzające tworzywo PCW. Jej założenia obejmują promocję i wsparcie przez przedsiębiorców zasad zrównoważonego rozwoju oraz podejmowanie działań dotyczących podnoszenia poziomu recyklingu tworzyw sztucznych w Europie. Podstawowe zadania stojące przez sygnatariuszami porozumienia to wzrost ilości poddawanego recyklingowi materiału PCW, rozwijanie innowacyjnych technik recyklingu, uświadamianie przedsiębiorstw o poziomie emisji węglowodorów chlorowanych, gwarancja zrównoważonego stosowania dodatków oraz podnoszenie efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii i surowców przy produkcji polichlorku winylu. Konkretne założenia programu VinylPlus to zbieranie do 2025 r. 900 tys. ton odpadów PCW rocznie, z czego 100 tys. ton ma być przerabiane nowoczesnymi metodami recyklingu. Wcześniej to zobowiązanie dotyczyło 800 tys. ton wyznaczonych do roku 2025, ale zostało niedawno podwyższone i przedłużone w czasie.

- W ciągu ostatnich 20 lat VinylPlus niestrudzenie pracował nad wyzwaniami związanymi z gospodarką obiegu zamkniętego. Nieustannie dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju, aprobując takie aktywności, jak Europejski Zielony Ład, działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym i inne inicjatywy polityczne mające wpływ na sektor tworzyw sztucznych. Polichlorek winylu stał się tworzywem pierwszego wyboru do zastosowań o średniej i długiej żywotności, głównie w produktach budowlanych, takich jak ramy okienne, rury, podłogi i kable, ale także do urządzeń medycznych ratujących życie. Nadaje się do wielokrotnego użytku i może być wielokrotnie przetwarzany bez utraty swoich podstawowych właściwości. Recykling tego cennego materiału jest kluczowym elementem dobrowolnego zaangażowania VinylPlus w zrównoważony rozwój i gospodarkę o obiegu zamkniętym. Te wysiłki związane z recyklingiem są wzmacniane przez systemy identyfikowalności i certyfikacji, które zapewniają bezpieczeństwo i jakość materiałów i procesów z recyklingu - powiedziała Brigitte Dero, dyrektor zarządzająca VinylPlus.

Poprzez dobrowolne zobowiązanie europejski przemysł PCW poddał recyklingowi 5,7 miliona ton tworzywa od 2000 roku, zapobiegając w ten sposób uwolnieniu do atmosfery 11,4 mln ton ekwiwalentu CO2.

Jak przekonują sygnatariusze porozumienia, ciągły recykling materiału PCW leży w najlepszym interesie zrównoważonego społeczeństwa. Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) potwierdziła niedawno, że recykling zużytych produktów z PCW jest najlepszą opcją zarządzania odpadami i to zarówno z punktu widzenia środowiska, jak i zdrowia ludzi. Recykling PCW znacznie zmniejsza potencjalną emisję gazów cieplarnianych, ponieważ na każdy kilogram odzyskanego PCW oszczędzane są dwa kilogramy CO2. Alternatywne scenariusze skutkowałyby marnotrawstwem materiału.

- VinylPlus wykracza poza gospodarkę o obiegu zamkniętym, zajmując się innymi tematami związanymi ze zrównoważonym rozwojem, takimi jak energia i zmiany klimatu, zrównoważone pozyskiwanie i produkcja materiałów oraz odpowiedzialne stosowanie dodatków. Takie kluczowe kwestie zostały włączone do etykiety produktu VinylPlus® (VinylPlus® Product Label), czyli systemu certyfikacji zrównoważonego rozwoju produktów z PCW w sektorze budowlanym, który zapewnia najwyższą trwałość i wkład w gospodarkę o obiegu zamkniętym. Do tej pory 10 firm otrzymało etykietę produktu VinylPlus dla ponad 100 swoich produktów wykonanych z PCW i wytwarzanych w 18 europejskich zakładach.

Wyświetlono: 726

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej