Artykuły - Tworzywa sztuczne

Recykling PCW: można zrobić jeszcze więcej

29.03.2018
Autor: Dominik Wójcicki
Recykling PCW: można zrobić jeszcze więcej

Branża odpowiedzialna za produkcję i przetwórstwo polichlorku winylu od wielu lat dokłada starań, aby coraz większa ilość tego tworzywa poddawana była recyklingowi.

PCW idealny do recyklingu

– Polichlorek winylu jest idealnym przykładem polimeru, który już od dawna spełnia wyzwania stojące przed procesem recyklingu. Dobrowolne zobowiązania naszej branży, takie jak VinylPlus są przykładem takiego działania. Od 2000 r. zostało zrecyklowane w Europie 3,5 mln ton PCW. W samym tylko 2016 r. było to 568 tys. ton. Warto jednocześnie wiedzieć, że 570 tys. ton PCW poddanego recyklingowi przyczynia się do stworzenia 1 tys. nowych miejsc pracy. Każdy jeden kilogram poddanego recyklingowi PCW pozwala również zaoszczędzić do dwóch ton emisji dwutlenku węgla, więc w skali roku jest to ponad 1,1 mln ton. PCW jest jednym z nielicznych polimerów, które bez przeszkód da się zrecyklować i to aż siedem razy. W efekcie tego zmienia się dzisiaj optyka. Nie kładzie się już największego nacisku na koniec życia produktu, ale na cały cykl jego życia. My, jako producenci, od lat produkujemy efektywnie i nasi odbiorcy doceniają te starania – mówił w trakcie ostatniego Kongresu „Polska Chemia” w Toruniu Mirosław Bas, dyrektor ds. produkcji tworzyw sztucznych w spółce ANWIL, która jest wytwórcą PCW.

– Nasze tworzywo musimy produkować w taki sposób, a klienci projektować swoje wyroby, aby możliwy był łatwy recykling. Jest to bowiem zasób zbyt cenny, by lądował na wysypisku śmieci lub był spalany – dodawał podczas tego samego wydarzenia Mariusz Gierszewski, kierownik biura wsparcia sprzedaży w ANWILU.

Przywołując zalety PCW związane z recyklingiem, można się jeszcze dowiedzieć, iż zapotrzebowanie na energię potrzebną do produkcji oryginalnego surowca jest o 45-90% większe niż energochłonność procesów wykorzystujących tworzywo już po procesie recyklingu. Jest to fakt chętnie przywoływany we wszelkich analizach odnoszących się do budowy tzw. energooszczędnej gospodarki.

Przywracanie do obiegu raz już użytego PCW może się odbywać w oparciu o różne sposoby, w tym recykling mechaniczny (zarówno poprodukcyjny, jak i poużytkowy), recykling mechaniczno-fizyczny (proces Vinyloop) oraz recykling surowcowy (przerób do paliw i kwasu solnego). Zwłaszcza proces Vinyloop, opracowany wiele lat temu przez belgijski koncern Solvay, położył duże zasługi w zakresie rozwoju recyklingu PCW.

Polega on na odzysku tworzywa z materiałów połączonych z innymi materiałami, takimi jak m.in. kauczuk, PET za pomocą selektywnego rozpuszczania i następnie wytrącania frakcji PCW. Technologia stosowana jest m.in. w zakładach we włoskiej Ferrarze.

Dobrowolne zobowiązanie

Chociaż dzisiaj o recyklingu polichlorku winylu mówi się bardzo dużo, tak samo, jak w coraz większym zakresie stosuje się regranulat w produkcji nowych wyrobów, to warto zdać sobie sprawę, że jest to trend stosunkowo młody. Jeszcze na początku tego wieku PCW prawie w ogóle nie było recyklowane. Zmieniło się to za sprawą starań samej branży, która dostrzegła w tym nie tylko aspekt środowiskowy i chęć odejścia od przekonania, że PCW jest materiałem wyłącznie szkodliwym, ale też walor ekonomiczny. Odzyskane tworzywo, będąc tańsze od oryginału, jest w stanie sprostać wielu wymaganiom związanym z przetwórstwem.

Nie bez znaczenia jest oczywiście także walor prawny, który coraz bardziej zmusza przemysł tworzyw sztucznych do powtórnego wykorzystywania surowców.

Wyświetlono: 2707

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej