Wiadomości - Tworzywa sztuczne ze świata

Recykling chemiczny powinien być silniej promowany

03.09.2020
Recykling chemiczny powinien być silniej promowany

Europejska branża chemiczna wzywa unijnych decydentów do szybszego rozpoznania, przeglądu i wprowadzenia odpowiednich przepisów prawnych, których celem ma być uwolnienie potencjału recyklingu chemicznego. Branżowa organizacja Chemical Recycling Europe przekonuje tym samym, że to najlepszy sposób, jeśli chodzi o opanowanie problemu odpadów tworzyw sztucznych.

W ocenie władz Chemical Recycling Europe – powołanej w 2019 r. organizacji, której zadaniem jest promować i wdrażać innowacyjne rozwiązania w zakresie recyklingu chemicznego odpadów tworzyw sztucznych - technologie recyklingu chemicznego odgrywają decydującą rolę w zamykaniu obiegu i wspieraniu przejścia na bardziej zrównoważoną gospodarkę o obiegu zamkniętym w Europie. Tylko dzięki odpowiedniemu prawu ma być możliwość przekształcania odpadów polimerowych w nowe materiały o wartości dodanej.

- Zrównoważone zarządzanie odpadami i wykorzystywanie zasobów leży u podstaw Europejskiego Zielonego Ładu. Chociaż nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym ma na celu przyspieszenie zmian wymaganych przez Zielony Ład UE, to jednak aby spełnić jego ambicje i osiągnąć cele UE w zakresie recyklingu określone w strategii UE w dziedzinie tworzyw sztucznych, istnieje pilna potrzeba opracowania i wdrożenia nowych technologii do recyklingu odpadów polimerowych, wykraczającego poza ograniczenia tradycyjnego recyklingu mechanicznego – tak brzmi stanowisko organizacji.

W jej ocenie, recykling chemiczny uzupełnia obecne podejście do recyklingu i ma potencjał, by odmienić sytuację środowiskową poprzez przetwarzanie odpadów polimerowych obecnie trudno poddających się klasycznemu recyklingowi. Inwestycje w rozwój technologii i infrastruktury recyklingu chemicznego doprowadzić mają do stworzenia nowych miejsc pracy i ochrony środowiska poprzez ograniczenie emisji CO2 i zwiększenie ogólnych zdolności UE w zakresie recyklingu.

Wyświetlono: 391

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej