Wiadomości - Tworzywa sztuczne z kraju

PZPTS podsumowuje pierwsze półrocze w branży tworzyw

10.07.2020
PZPTS podsumowuje pierwsze półrocze w branży tworzyw

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych ocenia 2020 r. w branży tworzywowej. Najważniejsze zdarzenia dotychczasowych miesięcy to Uchwała Rady Miasta Wałbrzycha zakazująca używania plastikowych jednorazówek; dyskusje nad modelem systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta oraz przede wszystkim pandemia koronawirusa.

30 stycznia br. Rada Miasta Wałbrzycha przyjęła uchwałę, wedle której stosowanie wyrobów jednorazowych z tworzyw sztucznych miało być na terenie tego miasta zakazane, zaś w przypadku złamania zakazu mogła być wymierzana kara grzywny. Firmy zrzeszone w PZPTS od samego początku kwestionowały legalność tego dokumentu, jako zakazującego sprzedaży i posiadania wyrobów, które są dozwolone na terenie Polski i Unii Europejskiej. 27 lutego br. Wojewoda Dolnośląski uchylił tę uchwałę w całości, jako niezgodną z konstytucją i innymi ustawami.

- Był to drastyczny przykład dyskryminacji przedsiębiorców i obywateli. Producenci i przetwórcy tworzyw nie są przeciwnikami samorządów, a ich partnerami w rozwoju inwestycji i innowacji, a także obywatelami, którym leży na sercu wspólne dobro. Konsekwentnie wspieramy działania legislacyjne na szczeblu krajowym i unijnym, mające na celu wzmocnienie systemu zarządzania odpadami i radykalne zwiększenie poziomu recyklingu tworzyw sztucznych. O tym, że system ten jest dziś w Polsce mało efektywny, świadczy konieczność importu przez polskie firmy regranulatu, czyli surowca pochodzącego z recyklingu. Dlatego wspólnie działamy na rzecz przyspieszenia procesu przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym w całym jej łańcuchu dostaw, uwzględniającym m.in. tworzywa sztuczne – komentuje Robert Szyman, dyrektor generalny PZPTS.

Innym tematem jest tocząca się dyskusja na temat implementacji dyrektywy odpadowej, która oznacza daleko idące zmiany w nieefektywnym obecnie, zwłaszcza w Polsce, systemie tzw. Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP). Polskie władze mają czas na implementację nowych rozwiązań do roku 2023.

- W ramach Rady Gospodarki o Obiegu Zamkniętym staramy się wypracować taki model ROP, który będzie efektywny zarówno pod względem minimalizacji odpadów, jak i systemu ich zbierania, przy czym powinien angażować wszystkich uczestników łańcucha dostaw, być efektywny kosztowo oraz edukować. Założenia takiego modelu Rada GOZ przedłożyła Ministerstwu Klimatu. Obecnie czekamy na możliwość dalszej dyskusji na ten temat, gdyż czasu mamy coraz mniej – dodaje Robert Szyman.

Z kolei w kontekście koronawirusa przetwórcy tworzyw apelują między innymi o zachęty przyspieszające sanację przemysłu motoryzacyjnego, inwestycje w publiczne projekty infrastrukturalne w celu zwiększenia popytu i wsparcia przejścia na Gospodarkę Obiegu Zamkniętego w sektorze budowlano - remontowym, wsparcie recyklerów środkami finansowymi, które umożliwią im zachowanie płynności i ochronę miejsc pracy, a dodatkowo wsparcie ulgami tak, by ich działalność była opłacalna biznesowo.

- Okres pandemii z jednej strony pokazał jak istotną rolę odgrywają tworzywa sztuczne we współczesnym świecie. Chodzi między innymi o środki ochrony osobistej, kurtyny izolacyjne czy jednorazowe naczynia, sztućce, strzykawki jednorazowe czy worki na krew i inne płyny ustrojowe. Z drugiej strony musimy pamiętać o opakowaniach do żywności, które chronią ją przed dostępem drobnoustrojów, chroniąc przed zakażeniem, a jednocześnie wydłużają okres jej przydatności do spożycia, wspomagając tym samym walkę z marnotrawieniem żywności, co jest plagą naszych czasów. Jednak jako branża dotkliwie odczuliśmy również negatywne skutki ekonomiczne tej sytuacji, jak wstrzymanie prac przemysłu motoryzacyjnego, spowolnienie prac budowlanych, wstrzymanie lotów pasażerskich czy zakaz organizacji imprez. Dlatego zwracamy się z apelem do władz o pilne podjęcie działań umożliwiających ochronę miejsc pracy i stymulację gospodarki. Pamiętajmy też o szczególnie trudnej sytuacji firm recyklingowych, gdzie spadające ceny ropy spowodowały nieopłacalność produkcji recyklatu względem nowo wyprodukowanych tworzyw – twierdzi Robert Szyman, dyrektor generalny Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

Wyświetlono: 506

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej