Wiadomości - Przemysł opakowaniowy z kraju

PZPTS lobbuje w sprawie systemu kaucyjnego

23.10.2020

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych przekonuje, iż projektowany system depozytowy musi dawać wszystkim producentom opakowań równe szanse i obejmować zarówno butelki PET, jak butelki szklane oraz puszki aluminiowe.

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska trwają prace nad systemem depozytowym dla opakowań jednorazowych. Swoje propozycje w tej sprawie złożył Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych podkreślając, że posiadające najniższy ślad węglowy opakowania z tworzyw sztucznych muszą mieć równe szanse konkurowania ze szkłem czy puszkami aluminiowymi w ramach nowo projektowanego systemu kaucyjnego.

W swoim Stanowisku PZPTS, oprócz zagadnienia równej konkurencji, zwraca również uwagę na konieczność stworzenia odrębnego systemu dla opakowań typu Tetra-Pack, zaś opakowania do mleka – wzorem rozwiązań przyjętych w innych krajach – winny być z systemu wyłączone. Systemem powinny być objęte opakowania o objętości od 0,2 litra do 3 litrów

PZPTS zwraca również uwagę, że należy wziąć pod uwagę zróżnicowanie pod względem zajmowanej powierzchni jednostek handlu detalicznego i proponuje rozważenie dobrowolności przystąpienia do systemu depozytowego np. dla sklepów o powierzchni poniżej 100 m2. Jednocześnie konsumenci winni mieć do niego jak najszerszy dostęp w celu zagwarantowania jak najwyższych poziomów zbiórki.

- Kluczowym zagadnieniem pozostaje zawsze kwestia sfinansowania systemu. Proponujemy, by zarządzała nim niezależna, specjalnie w tym celu powołana, organizacja. Źródłami zasilania powinny być zaś niezwrócone kaucje, a także wartość surowca pozyskanego dzięki zbiórce odpadów. Istnieje jednak wysokie prawdopodobieństwo, że te dwa strumienie nie zapewnią zbilansowania systemu. Dlatego też postulujemy dodatkowe źródło finansowania realizowane przez producentów wprowadzających towary w opakowaniach do obrotu wzorem krajów , w których system już funkcjonuje – powiedział Robert Szyman, dyrektor generalny PZPTS

Jednocześnie biorąc pod uwagę konieczność podwyższenia poziomów zbiórki we wszystkich strumieniach odpadów, celem zapewnienia najwyższego poziomu wykorzystania surowców z recyklingu, system należy wprowadzić równolegle z rozwiązaniami Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. PZPTS w swoim Stanowisku podkreśla, że system ROP i jego prawidłowe funkcjonowanie daje szanse prawidłowej organizacji zarządzania odpadami, czego wynikiem jest osiąganie wysokich poziomów odzysku i recyklingu odpadów. Wobec tego staje się niezbędną bazą do tworzenia dodatkowych systemów wspierających takich jak system kaucyjny dla opakowań jednorazowych.

Wyświetlono: 704

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej