Wiadomości - Tworzywa sztuczne z kraju

PZPTS kontra władze Wałbrzycha: idzie o zakaz stosowania wyrobów z tworzyw

09.09.2020

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych wnioskuje do wojewody dolnośląskiego o unieważnienie w całości uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha, tzw. Stop Plastik 2.

PZPTS złożył w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim wniosek o unieważnienie uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha zakazującej posiadania, używania, udostępniania oraz sprzedaży niektórych wyrobów z tworzyw sztucznych.

- Mamy nadzieję, że wojewoda przychyli się do naszej argumentacji i – podobnie jak to miało miejsce w lutym bieżącego roku – uchyli ten dokument w całości, jako rażący przykład dyskryminacji przedsiębiorców i obywateli, niezgodny z polskimi i unijnymi przepisami – mówi Robert Szyman, dyrektor generalny PZPTS.

Wprowadzony przez władze Wałbrzycha zakaz sprzedaży i posiadania wybranych tworzyw sztucznych jest w opinii Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych niezgodny z polską Konstytucją, Traktatem o Unii Europejskiej, ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, prawem ochrony środowiska czy ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nadto jest on niezwykle zbliżony treścią do uchwały podjętej przez RM Wałbrzycha 30 stycznia br., którą wojewoda uznał za nieważną 27 lutego br., a które to postanowienie w całości podtrzymał Wojewódzki Sąd Administracyjny.

– Jesteśmy zaskoczeni, że po raz kolejny władze Wałbrzycha popełniają te same błędy i oczekujemy, że wkrótce nowa uchwała, analogicznie do tej z początku roku, zostanie unieważniona. Rada gminy nie może ustanawiać prawa miejscowego, w ramach którego zabrania posiadania i użytkowania substancji, których obrót i użytkowanie jest dopuszczone ustawowo w całym kraju. Uchwała jest bezprawna z powodów stricte formalnych – dodaje Robert Szyman.

PZPTS przekonuje, iż podziela motywację Rady Miejskiej i Prezydenta Wałbrzycha, dotyczące walki o ochronę środowiska, jednak sposób ich urzeczywistnienia uważa za całkowicie chybiony.

- Zrzeszone w Związku podmioty aktywnie działają na rzecz ochrony środowiska. Konsekwentnie wspierają działania legislacyjne na szczeblu krajowym i unijnym, mające na celu wzmocnienie systemu zarządzania odpadami i radykalne zwiększenie poziomu recyklingu tworzyw sztucznych w kierunku Gospodarki Obiegu Zamkniętego. System ten jest dziś w Polsce mało efektywny, o czym świadczy konieczność importu przez polskie firmy regranulatu, czyli surowca pochodzącego z recyklingu. Producenci i przetwórcy tworzyw nie są przeciwnikami samorządów, a ich partnerami w rozwoju inwestycji i innowacji – czytamy w komunikacie Związku.

Władze Wałbrzycha podkreślają natomiast, że organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Dodają przy tym, iż ani ustawa o samorządzie gminnym, ani też ustawa o samorządzie powiatowym nie ogranicza organów stanowiących w zakresie rodzaju zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, które mogą być ustalone na podstawie tych ustaw, jak też nie zobowiązują do określenia tych zasad w sposób kompleksowy, czy też odrębnie dla każdego z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

- Tym samym wszystkie obiekty i urządzenia użyteczności publicznej, podlegające takiej kwalifikacji, zostaną oznaczone znakiem „Strefa Wolna od Jednorazowego Plastiku”. Będzie to powodowało, że na tych obiektach i urządzeniach nie będzie możliwe posiadanie w sposób widoczny wyrobów z tworzyw sztucznych, określonych uchwałą, mających charakter jednorazowy, jak też nie będzie można ich używać na terenie tych obiektów, bądź też nie będzie można ich udostępniać innym podmiotom. Wejście w życie przedmiotowej uchwały pozwoli na realizację prewencyjnego, edukacyjnego i wychowawczego celu jakim jest ochrona zdrowia mieszkańców Wałbrzycha oraz ochrona środowiska, poprzez wykształcanie i preferowanie określonych zachowań co najmniej osób korzystających z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, polegających na wyeliminowaniu możliwości widocznego posiadania na tych obiektach wyrobów z tworzyw sztucznych o charakterze jednorazowym, a wszystko to w ramach uprawnień właścicielskich, z woli społeczności lokalnej – ocenia Maria Romańska, przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Wyświetlono: 369

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej