Nowości - Przemysł chemiczny ze świata

Przyznano Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii

06.10.2016

Jean-Pierre Sauvage z Francji; Fraser Stoddart z Wielkiej Brytanii oraz Bernard Feringa z Holandii to tegoroczni laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Uhonorowani zostali za stworzenie i syntezę maszyn molekularnych. 

Z uzasadnienia podanego przez Komitet Noblowski dowiadujemy się, że w 1983 r. Sauvage połączył dwie cząsteczki w kształcie pierścienia w łańcuch, co było początkiem innowacji w zakresie opracowywania i syntezy maszyn molekularnych. Jego pracę rozwijał Stoddart, który osiem lat później nawlekł taki pierścień na molekularną oś. W 1999 r. Feringa opracował pierwszy molekularny silnik napędzany światłem. Maszyny molekularne, nad którymi pracowali naukowcy będą mogły być z dużym prawdopodobieństwem wykorzystywane w rozwoju nowych materiałów, czujników i systemów przechowywania energii. Odkryte przez nich pojedyncze cząstki mają imitować pracę mięśni. ale w skali mikro, a nawet nano. Jak napisano „przełomowym osiągnięciem jest to, że udało się wyprowadzić układy cząsteczek chemicznych ze stabilnych stanów równowagi, w której zazwyczaj przebywają i wprowadzić je w stan o wyższej energii, w którym to można sterować ich ruchami, co z kolei umożliwia wykonywanie pracy”.

Inaczej mówiąc chodzi o odkrycie umożliwiające tworzenie najmniejszych maszyn świata. Według przyznających nagrodę, odkrycia trójki naukowców są porównywalne z rewolucją, jaką dał rozwój maszyn napędzanych prądem elektrycznym w XIX wieku.

 

Wyświetlono: 1802

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej