Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Przychody Polwaxu za pierwsze półrocze niższe niż w 2018 r.

26.07.2019

Polwax poinformował, że według szacunkowych danych w pierwszym półroczu 2019 r. jego przychody ze sprzedaży wyniosły 72,6 mln zł i w porównaniu z analogicznym okresem minionego roku były o 24% niższe.

- Wśród pozytywnych czynników mających wpływ na wyniki spółki należy wymienić przede wszystkim wzrost sprzedaży specyfików parafinowych przeznaczonych dla przemysłu. Również zakładowe laboratorium dzięki wdrożonym zmianom organizacyjnym oraz pozyskaniu nowych klientów zaczęło w drugim kwartale generować zysk. Branża chemiczna ma swoją specyfikę i uwarunkowania. Dlatego nasze wyniki należy zawsze rozpatrywać w ujęciu rocznym. Ten rok zdecydowanie będzie trudny dla spółki i o tym konsekwentnie - powołany w tym roku zarząd - informuje. Ale jednocześnie też podejmujemy wszechstronne działania na rzecz odbudowy potencjału i rynku. W tym kontekście informacja o nowych zleceniach dla laboratorium są jedną z takich informacji – komentuje Leszek Stokłosa, prezes zarządu Polwaxu. 

Na wyniki pierwszego półrocza wpływ miały także zdarzenie jednorazowe, które przełożyły się na zwiększenie przychodów o 13,8 mln zł. To bezpośrednie następstwo i konsekwencja wypowiedzenia kontraktu z Orlen Projekt na wykonanie inwestycji FUTURE i uzyskania środków z gwarancji braku należytego wykonania w wysokości odpowiadającej 10% wartości tej umowy brutto, tj. do kwoty 13,849 mln zł.

W związku z narastającym sporem handlowym pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a innymi krajami, w szczególności Chinami, od kilku miesięcy na rynku europejskim zauważalne są zwiększone dostawy gotowych parafin z Chin. Parafiny są sprowadzane drogą morską przez niezależnych prywatnych importerów i oferowane odbiorcom w Europie znacznie poniżej notowań. Przełożyło się to na znaczny spadek cen tego surowca, a w konsekwencji ma to negatywny wpływ na sprzedaż produkowanych przez spółkę parafin.

Wyświetlono: 557

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej