Artykuły - Transport i logistyka

Przewóz chemii płynnej wymaga kompetencji

26.11.2015
Autor: Karolina Moskal
Przewóz chemii płynnej wymaga kompetencji

Podstawą dobrze prowadzonego transportu towarów płynnych i sypkich zawsze jest wyspecjalizowany przewoźnik.

Transport towarów płynnych lub sypkich stanowi niejednokrotnie dla spedytorów bardzo trudne zadanie. Jest tak, ponieważ ładunki te różnią się od siebie właściwościami, mają ściśle określone warunki przewozu, wymagają zastosowania specjalistycznej infrastruktury, przeznaczonych wyłącznie dla nich procedur logistycznych, a ponadto zaangażowania dodatkowych zasobów sprzętowych i ludzkich.

Na różne potrzeby...

Na artykuły sypkie składają się przede wszystkim towary przeznaczone dla branży chemicznej (różnego rodzaju granulaty – w tym polichlorek winylu, nawozy sztuczne, sól przemysłowa i drogowa), materiały budowlane (piasek, cement, gips, wapno, żużel, popioły, kruszywa – krzem, bentonit), produkty spożywcze (mleko w proszku, cukier, kasze, mąki, ryż) oraz odpady. Z kolei ładunki płynne to najczęściej różnego rodzaju paliwa oraz ciekłe chemikalia.

Do każdego z wymienionych wyżej typów ładunku potrzebny jest specjalny rodzaj pojazdu, odpowiadający zarówno określonym regulacjom prawno – formalnym, jak i wymaganiom przewożonego surowca czy produktu. Ważne jest, aby posiadany przez firmę transportową tabor był regularnie serwisowany i czyszczony.

Przewoźnicy muszą posiadać wszelkie wymagane uprawnienia, niezbędne do wykonywania np. transportu kruszyw i materiałów, łącznie z zezwoleniem na przewóz odpadów z szerokim wachlarzem kodów. Spedycję kruszyw należy realizować nowoczesnym taborem, składającym się z ciągników siodłowych i naczep samowyładowczych typu wywrotka. Ponadto firmy transportowe powinny dysponować pojazdami typu silos oraz specjalnymi myjniami wraz z suszarniami. Taki sprzęt odznacza się wysoką funkcjonalnością, wytrzymałością i spełnia niezbędne normy dotyczące bezpieczeństwa, a to dla potencjalnych zleceniodawców zawsze ma ogromne znaczenie.

Szczególnym typem ładunku sypkiego są produkty spożywcze. Ich transport prawnie reguluje ATP, czyli umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych, określając warunki wożenia takich artykułów (m.in. możliwość sprawdzania temperatury) oraz wymagania dotyczące kontroli nadwozia i oznakowania pojazdu. Spedycja tego rodzaju produktów musi odbywać się z wykorzystaniem specjalistycznych pojazdów, odpowiednio przygotowanych pod względem certyfikacyjnym, zapewniania szczelności i poziomu czystości.

Specjalnie dla chemii płynnej

Inną niezwykle wymagającą grupą ładunków są tzw. towary niebezpieczne, do których zaliczana jest tzw. płynna chemia. Jej przewóz podlega specjalnym regulacjom prawnym i przepisom międzynarodowym, w tym m.in. systematycznie nowelizowanej konwencji ADR, doprecyzowującej drogowy przewóz towarów i ładunków niebezpiecznych.

Transport chemii podlega także procedurom wynikającym z norm ISO i SQAS. Określają one precyzyjne wytyczne i zasady przewozu towarów niebezpiecznych, związane z warunkami przejazdu, załadunku i rozładunku, technicznymi wymaganiami pojazdów transportujących niebezpieczne ładunki oraz uprawnień kierowców i pracowników zaangażowanych w te procesy. Aby zapewnić bezpieczeństwo na możliwie najwyższym poziomie, przewoźnik zobowiązany jest do nadzorowania jakości wykorzystywanego sprzętu, taboru oraz całego procesu logistycznego na wszystkich jego etapach. Każdy sprawdzony spedytor materiałów niebezpiecznych ma obowiązek posiadać niezbędne pozwolenia i dopuszczenia do przewozów takich produktów we wrażliwych warunkach. Konieczne jest inwestowanie w podnoszenie kwalifikacji kadry oraz kierowców, tak by w ten sposób i dzięki zdobywanemu przez lata doświadczeniu stać się partnerem dla wielkich koncernów chemicznych

Należy zachować odpowiedni poziom czystości

Dla przewozu różnego rodzaju materiałów płynnych i sypkich, w tym granulatów PCW, żywności czy niebezpiecznej chemii, bardzo istotne jest zachowanie odpowiedniego poziomu czystości między kolejnymi załadunkami i to zarówno wewnątrz silosów, jak i w ramach całego układu rozładunkowego (zaworów spustowych, przewodów czy węży). Dlatego silos czy autocysterna muszą być każdorazowo dokładnie myte, dezynfekowane i suszone po rozładunku jednego towaru i przyjęciem kolejnego załadunku, zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy.

Jest to istotna kwestia zwłaszcza wtedy, gdy następuje zmiana rodzaju przewożonego materiału. Niedopuszczalne jest bowiem zabrudzenie kolejnego ładunku resztkami poprzedniego. Przykładowo w przypadku przewozu granulatów PCW przeznaczonych do produkcji folii normy są szczególnie restrykcyjne. Bardzo ważne w tego typu transporcie jest również przestrzeganie list tzw. przedproduktów, których przewóz jest zabroniony przed załadunkiem kolejnego towaru, co często wynika z wymogów określonych przez zleceniodawcę.


CAŁY ARTYKUŁ ZNAJDĄ PAŃSTWO W NR 5/2015 "CHEMII I BIZNESU". ZAPRASZAMY


Wyświetlono: 2964

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej